Zespół „Harmonika – Ryga (Łotwa)

Dyrygent: Michał Kuwszynow
Kategoria: chóry inne

Zespół Harmonika powstał w 2002 roku w Rydze. Skupia on młodych muzyków – zarówno instrumentalistów jak i wokalistów. Członkowie zespołu są również chórzystami w ryskich świątyniach. Głównym zadaniem zespołu jest popularyzacja muzyki ludów słowiańskich. Repertuar opiera się na znanych pieśniach ukraińskich, rosyjskich, kozackich i łotewskich. Od momentu swojego powstania zespół jest mile widzianym gościem na słowiańskich festiwalach folklorystycznych oraz świętach parafialnych w całej Łotwie i krajach sąsiednich. Zespół wielokrotnie uczestniczył w Ogólnołotewskim Festiwalu Piosenki i Tańca. Od 2014 roku zespół rozrósł się liczebnie do wielkości chóru. Wtedy zapadła decyzja, że z chóru powstaje mały zespół pod nazwą Harmonika.
W 2016 zespół Harmonika bierze udział w kilku festiwalach krajowych oraz Festiwalu „Słowiański Bazar” w Niemczech. Od momentu pojawienia się w repertuarze utworów cerkiewnych chór z wielkim zaangażowaniem jest uczestnikiem festiwalów i przesłuchań muzyki cerkiewnej w kraju i za granicą.

Repertuar:

 • Jedinorodnyj Synie – muz. P. Czerepin,
  oprc. na jednorodny chór – P. Czesnokow
 • Razbojnika błagorazumnago – muz. M. Kotogarow
 • Zadostojnik Paschy – melodia grecka,
  harm. diakona S. Trubaczowa
 • Da isprawitsia molitwa moja – muz. P. Czesnokow,
  solo: P. Trofimik
 • Bogorodice Diewo Radujsia – muz. W. Michiejenko
 • Troparion Paschy – muz. A. Sielickij