41. Festiwal

Program festiwalu

Koncert Inauguracyjny

12 września 2022 (poniedziałek)

godz. 18.00
Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce

Wystąpi Olsztyński Chór Bel Canto pod dyr. prof. Jana Połowianiuka

I Dzień Przesłuchań Konkursowych

15 września 2022 (czwartek)

godz. 16.00

Sobór św. Trójcy w Hajnówce

Kwartet Chóru Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku – Polska

Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Bogurodzicy w Czyżach – Polska

Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach – Polska

Chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej w Supraślu – Polska

Chór dziecięco młodzieżowy Szyszkin lies Parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Polska

Chór Kantanta Amon Białystok – Polska 

Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce – Polska

II Dzień Przesłuchań Konkursowych

16 września 2022 (piątek)

godz. 16.00

Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce

Chór Chabry Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi – Polska

Chór Duchowieństwa Diecezji Suczawa i Radauti „Stefan Nosievici”-  Jassy (Rumunia)

Zespół wokalny ,,Duszeczka”  – Ryga (Łotwa)

Chór Duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – Lublin (Polska)

Chór Pherkhisa – Tbilisi (Gruzja)

Kameralny Chór Acollada – Ryga (Łotwa)

Chór I Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego – Belgrad (Serbia)

Ogłoszenie wyników

17.09.2022 (sobota)

godz. 13.00

Hajnowski Dom Kultury

Koncert Galowy

17.09.2022 (sobota)

godz. 15.00

Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce

Gościnnie wystąpi zdobywca nagrody Grand Prix podczas 40. MFHDMC:

Chór Kameralny "Sofija" - Kijów (Ukraina)

Koncerty towarzyszące

Koncerty towarzyszące

 • 15 września 2022 r. (czwartek), godz. 17:00

Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl

Chór Kameralny „Acollada” – Ryga (Łotwa)

 • 16 września 2022 r. (piątek), godz. 18:00

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, ul. Sikorskiego 3

Kameralny Chór Sofia – Kijów (Ukraina)

 • 16 września 2022 r. (piątek), godz. 19.00

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach, Czyże 72

Zespół Wokalny ,,Duszeczka” – Ryga (Łotwa)

 • 16 września 2022 r. (piątek), godz. 19:00

Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie, ul. Młynowa 10A

Chór Duchowieństwa Diecezji Suczawa i Radauti ,,Stefan Nosievici”- Suczawa (Rumunia)

 • 16 września 2022 r. (piątek), godz. 19:00

Amfiteatr Miejski w Hajnówce, ul. Parkowa

Koncert Plenerowy „Uczta Folklorystyczna”

 • 17 września 2022 r. (sobota), godz. 18.00

Świetlica wiejska w Starym Berezowie

Chór Pherkhisa – Tbilisi (Gruzja)

 • 18 września 2022 r. (niedziela), godz. 18:00

Katedra Metropolitalna p.w. Św. Marii Magdaleny w Warszawie, al. Solidarności 52

Chór Pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego – Belgrad (Serbia)

 

 

Wykonawcy

chór podczas występu          Dyrygent: Jan Połowianiuk

Olsztyński Chór Bel Canto, powstał w 1996 roku. Jest zespołem amatorskim pracującym w  formule stowarzyszenia. Łącznie w ciągu ostatnich 25 lat pracy wykonał ponad 440 koncertów w  kraju i za granicą. Uczestniczył w 33 konkursach i  festiwalach muzycznych zdobywając 42 nagrody i  tytuły laureata. Poza tym zespół ma na swoim koncie światowe i polskie prawykonania licznych kompozycji, m.in. światowe prawykonanie „Stabat Mater” Miłosza Bembinowa, „Magnifikat Warmiński” Artura Żuchowskiego czy „Missa Magna Beatyficationis” Michała Lorenca. W 2005 roku wykonał koncert inauguracyjny podczas XXIV MFMC dokonując polskiego prawykonania  Liturgii św. Jana Złotoustego op. 41. P. Czajkowskiego. Ważnym wydarzeniem było także odczytanie rękopisu kompozytora i prawykonanie dzieła  Feliksa Nowowiejskiego „Missa de Lourdes” opus 49.  nr 5 w  listopadzie 2017 roku.

W repertuarze swym chór posiada ponad 200 pieśni a cappella oraz ponad 50  dzieł wokalno-instrumentalnych, m.in. IX Symfonia L. van Beethovena, „Stabat Mater” K. Szymanowskiego, musicale „West side story” L. Bernsteina, „My fair lady” F. Loewego, oratorium „Znalezienie św. Krzyża” F.  Nowowiejskiego. Brał udział w wystawieniu oper „Tosca”, „Cyganeria” G. Puciniego, „Cyrulik sewilski” J. Rossiniego, operetki „Księżniczka czardasza” I. Kalmana oraz wykonał koncertową wersję opery „Traviata” Verdiego i wiele innych. Dużym sukcesem chóru było znalezienie się w oficjalnej polskiej muzycznej delegacji na uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Watykanie i Rzymie w maju 2011 roku. Wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach chór brał udział we mszy dziękczynnej na placu św. Piotra oraz dokonał światowego prawykonania w rzymskim kościele św. Ignacego kompozycji Michała Lorenca „Missa Magna Beatyficationis”. Za zasługi w  upowszechnianiu sztuki muzycznej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował chór medalem „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Dyrygentem zespołu od początku jego istnienia jest Jan Połowianiuk, profesor w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrygent – chórmistrz i animator kultury, laureat licznych nagród i wyróżnień za swą działalność artystyczną, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Synod biskupów PAKP nadał mu Order św. Marii Magdaleny II stopnia.

Repertuar:

 1. Priiditie wospoim ludije – koncert nr 15 ,muz. D. Bortniańskij
 2. Dostojno jest’ – śpiew supraski, ton 7
 3. Dostojno jest’ – muz. D. Bortnianskij
 4. Dostojno jest’ – muz. P. Czajkowski
 5. Bohorodice Diewo – muz. A. Wedel
 6. Skaży mi Hospodi konczinu moju – koncert nr 32, muz. Bortniański
 7. Nynie otpuszczajeszi – muz. K. Szymanowski
 8. Swietie tichij – muz. A. Archangielskij
 9. Pomyszlaju dień strasznyj – muz. A. Archangielskij
 10. Błażeni jaże izbrał – muz.  Jonafan
 11. Błahosłowi dusze moja Hospoda – muz. S. Rachmaninow, solo – Olena Kułahina
 12. Da isprawitsia molitwa moja – muz. P. Czesnokow, solo – Olena Kułahina
 13. Radujtiesia ludije – muz. G. Sarti

zdjęcie czterech członkiń chóru, trzy są w niebiekich sukienkach, jedna w czarnej, na głowach mają chusty           Dyrygent: Ewa Surel

Kategoria: chóry parafialne wiejskie

Kwartet Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku bierze czynny udział w życiu parafii. Zespół śpiewa podczas nabożeństw parafialnych a także koncertuje, wykonując utwory od dawnych melodii bizantyjskich do muzyki współczesnej. Szeregi kwartetu zasila młodzież szkół podstawowych. Chór powtał w 2020 roku i jego dyrygentem jest Ewa Surel – absolwentka Hajnowskiego Studium Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych.

Repertuar:

 1. Spodobi Hospodi – mel. grecka
 2. Dostojno jest’ – G. Łapajew
 3. Błahosłowi dusze moja Hospoda – W. Kowaldżi
 4. Błażen muż „Riżskoje”
 5. Nie rydaj mienie mati
 6. Jedinorodnyj Synie – mel. bułgarska

                                                                          

zdjęcie grupowe członków chóru we wnętrzu cerkwi      Dyrygent: Iwo Cyunczyk

Kategoria: chóry parafialne wiejskie

Chór Parafii Prawosławnej w Czyżach istnieje od początku erygowania parafii. Tworzą go parafianie uczęszczający na nabożeństwa do cerkwi w Czyżach, których łączy pasja śpiewania na chwałę Bożą. Z chórem pracowało wielu dyrygentów, którzy uczyli chórzystów podstaw śpiewu i ustawu cerkiewnego pomagającego w łatwy sposób odnaleźć się w nabożeństwach. W latach 80 i 90. XX w. chór przeżywał swój rozkwit. Zachowały się nagrania paschalne z tamtego okresu, na których można usłyszeć liczne koncerty chóralne, takie jak np. „Radujtiesia ludije” G. Sartiego. W 2007 roku chór otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Od lutego 2022 r. z chórem pracuje nowy dyrygent, Iwo Cyunczyk, którego misją i celem działania jest odnowienie pięknych tradycji śpiewaczych czyżowskiej parafii.

Repertuar:

 1. Ot junosti mojeja – stiepienna 4 tonu – ze starych nut
 2. Chieruwimskaja pieśń – melodia monasteru jabłeczyńskiego
 3. Miłost Mira – muz. Bogdanowa
 4. Błahosłowi dusze moja Hospoda – mel. dawna
 5. Kto Boh wielij – mel. moskiewska, solo: Tomasz Wilamowski

zdjęcie grupowe chóru we wnątrzu cerkwi        Dyrygent: Krzysztof Haponiuk

Kategoria: chóry parafialne wiejskie

Chór Parafii Zaśnięcia NMP w Dubinach tworzą osoby, które od wielu lat są obecne w cerkwi podczas coniedzielnych oraz świątecznych nabożeństw, a także aktywnie uczestniczą w życiu parafii. W 2002 roku chór parafii w Dubinach w składzie młodzieżowym brał udział w Festiwalu HDMC, zdobywając wyróżnienie w swojej kategorii. Jako kolejne osiągnięcie chóru należy wymienić nagranie w 2014r. Liturgii święta Świętej Trójcy, która była emitowana na antenie Polskiego Radia. Chór Parafii w Dubinach uczestniczył również w kilku przeglądach chórów, m.in. brał udział w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach czy Wieczorze Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie. W swoim repertuarze chór posiada nie tylko proste melodie, ale także utwory takich znanych kompozytorów jak A. Archangielskij czy G. Łapajew. Od 2011r. dyrygentem chóru jest Krzysztof Haponiuk, absolwent Prawosławnego Studium Psalmistów w Hajnówce.

Repertuar:

 1. Dusze moja – muz. W. Kowaldżi
 2. Razbojnika błahorazumnaho – muz. I. Kołczin
 3. Dnieś wisit na drewie – muz. S. Trubaczow
 4. Wo Carstwii – muz. P. Zwonik
 5. Iże Chieruwimy – G. Łapajew
 6. Miłost’ mira – autor nieznany (fragmenty)
 7. Utwierdi Boże – muz. A. Kosołapow; partia solowa ks. prot. Marek Litwiniuk
 8. Płotiju usnów – mel. grecka

zdjęcie grupowe chóru, składającego się z dzieci oraz dorosłych             Dyrygent: ks. protodiakon Dymitr Tichoniuk, Mira Tichoniuk

Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej w Supraślu aktywnie uczestniczy w nabożeństwach odprawianych w świątyni parafialnej. Głównym jego zadaniem jest śpiew i wspólna modlitwa podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw, ale też reprezentowanie parafii poza jej granicami. W murach „białej ławry” śpiewają dzieci, ich starsze rodzeństwo i rodzice, tworząc w ten sposób jedną chóralną rodzinę. Z chórem pracuje małżeństwo: protodiakon Dymitr i matuszka Mira Tichoniukowie. Zespół brał udział w różnorodnych festiwalach i konkursach w kraju i poza granicami oraz reprezentował Ławrę Supraską i parafię w wielu imprezach na Białostocczyźnie oraz poza jej granicami. Brał on dwukrotnie udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich, trzykrotnie  w festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, gdzie w maju 2017 roku  zdobył trzecie miejsce. Kilkakrotnie  uczestniczył w międzynarodowym festiwalu w Kalamos (Grecja). W czerwcu 2022 r. uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej, zajmując  w swojej kategorii  pierwsze miejsce.
W repertuarze chóru znajdują się przede wszystkim utwory liturgiczne Cerkwi Prawosławnej, ale także utwory świeckie: pieśni białoruskie, ukraińskie, rosyjskie, serbskie, greckie i oczywiście polskie. Większość z nich zostało zarejestrowanych na 3 płytach, które chór do tej pory wydał.

Repertuar:

 1. Błahosłowi dusze moja Hospoda – psalm 103, muz. I. Owczynnikow
 2. Pred dwiermi chrama Twojeho – muz. W. Kowaldżi
 3. Swiataja ziemla – kant
 4. Jedinorodnyj Synie – muz. J.B. Kostiuk
 5. Razbojnika błahorazumnaho – muz. I. Kołczin
 6. Archangielskij głas – opr. M. Szorina

zdjęcie grupowe chóru dziecięco-młodzieżowego we wnętrzu cerkwi         Dyrygent: Paulina Stepaniuk

Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór powstał we wrześniu 2014 r. z inicjatywy ś.p. proboszcza ks. Leonida Szeszko. Aktywnie uczestniczy w niedzielnych oraz świątecznych nabożeństwach parafii. Co roku bierze udział w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną i jest na nich wyróżniany. Dzieci uwielbiają śpiewać i zarażają swoją miłością do śpiewu parafian kolędując i szczedrując na Nowy Rok. W 2017 r. chór otwierał festiwal filmów rosyjskich „Sputnik nad Hajnówką”, zaś w latach 2017 i 2018 otwierał Koncert Galowy Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce. Uczestniczył też w Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznych w Siemiatyczach. Dyrygentem chóru jest Paulina Stepaniuk.

Repertuar:

 1. Ot junosti mojeja – ławrskij napiew
 2. Swiatyj Boże – muz. Chieruwimskij
 3. Bogorodice Diewo – muz. jeromonach Wasilij
 4. Wo Carstwii Twojem – muz. S. Rachamaninow , opr. mon. Julianija (Denisowa)
 5. Iże chieruwimy – Podkopajewka fragmenty
 6. Wsieho-to nawsieho – muz. Irina Denisowa

zdjęcie grupowe chóru w plenerze         Dyrygent: Vita Wirineja Kociubajło

Kategoria: chóry inne

Słowa „Kantata Amon”  w języku esperanto oznaczające śpiew miłości, stały się fundamentem powstania zespołu wokalnego o tej nazwie. Zespół został bowiem zaaranżowany na potrzebę zaśpiewania ślubu dla jednej z wokalistek. Od tamtej pory uświetnia on ceremonie ślubne zarówno w prawosławnych cerkwiach jak i rzymskokatolickich kościołach. Od 2022 roku zespół występuje w siedmioosobowym składzie, który tworzy grupa przyjaciół z różnych środowisk, wyznań i narodowości.

Repertuar:

 1. Otcze nasz – muz. N. Kiedrow – ojciec
 2. Położył jesi na hławach ich wiency – muz. P. Sungurow, solo: Magdalena Jarosz – Skiepko
 3. Modlitwa Jezusowa – muz. T. Jaszwili, opr. V. Kociubajło
 4. Rizdwiana zirka – opr. O. Tokar
 5. Mnohaja lieta – muz. A. Archangielskij

zdjęcie chóru podczas występu          Dyrygent: Kamil Wasiluk

Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór powstał w 1942 r., z chwilą erygowania parafii. Regularnie uczestniczy w nabożeństwach sobotnich, niedzielnych i świątecznych. Zespół posiada bogaty i różnorodny repertuar, od starych melodii monasterskich, poprzez klasykę XIX wiecznej muzyki cerkiewnej, po utwory kompozytorów tworzących w XXI wieku. Występował z koncertami w Finlandii, Rosji, Białorusi, Słowacji oraz Czechach. Wielokrotnie nagrywał bożonarodzeniowe i paschalne nabożeństwa dla Polskiego Radia i TVP. Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu „Kołożskij Błagowiest” w Grodnie na Białorusi. Uczestniczył niemal we wszystkich edycjach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, podczas których był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, zaś w 2020 roku miał zaszczyt inaugurować jego XXXIX edycję.

Repertuar:

 1. Swiatyj Boże – opr. mon. Julianija (Denisowa)
 2. Plotiju usnów – muz. abp. Jonafan (Jeleckich)
 3. Tieło Christowo – muz. J. Zujewa
 4. Jedinorodnyj Synie – muz. P. Czesnokow
 5. Iże Chieruwimy – muz. ihumen Roman (Podłubniak)

zdjecie uczestników chóru         Dyrygent: Ala Kamieńska

Kategoria: chóry parafialne wiejskie

Pod dyrekcją Ali Kamieńskiej chór pracuje od 2021 roku. Poza uczestnictwem w nabożeństwach parafialnych chór brał udział w festynach charytatywnych. W 2022 roku „Chabry” zajęły II miejsce podczas Festiwalu Piosenki Białoruskiej.

Repertuar:

 1. Bohorodice Diewo – muz. M. Strokin
 2. Błażen muż – muz. W. Kowaldżi
 3. Wo carstwii Twojem – muz. Andrejew
 4. Iże chieruwimy – mel. ufimskaja
 5. Otcze nasz – mel. Kijowska
 6. Płotiju usnów – mel. dawna, opr. A. Kamieńska
 7. Christos anesti – opr. Natalia Lickiewicz

zdjęcie grupowe członkiń chóru w zielonych sukienkach       Dyrygent: Jurij Tutiunnikow

Kategoria: chóry inne

Zespół wokalny „Duszeczka” powstał w 1996 r. Jego członkami są śpiewacy amatorzy, przedstawiciele różnych profesji, których połączyła miłość do muzyki. Chór bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez miasto Ryga oraz różnego rodzaju wydarzeniach i konkursach rangi międzynarodowej. Jednym z wielu osiągnięć chóru jest I nagroda podczas XXVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w 2018 roku. Na repertuar chóru składa się szeroki wachlarz utworów muzyki cerkiewnej oraz ludowe pieśni rosyjskie i łotewskie.  

Repertuar:

 1. Błahosłowi dusze moja Hospoda – muz. P. Czesnokow
 2. K Bohorodice pryleżno nynie prytiecem – muz. A. Archangielskij
 3. Anhieł wopijasze – muz. Makarow
 4. Molitwu proliju – muz. A. Archangielskij
 5. Ot swiatyja ikony Twojeja – muz. J. Falik

grupowe zdecie chóru składającego się z duchownych         Dyrygent: ks. prot. Budianu Ionel Doru

Kategoria: chóry inne

Chór powstał w 2020 roku z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Kalinika, Arcybiskupa Suczawy i Radauti, Rumunśkiej Cerkwi Prawosławnej. Tworzy go 32 duchownych na co dzień posługujących w parafiach tejże diecezji. Mimo, że chór pracuje dopiero dwa lata ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy. W 2022 roku zajął on pierwsze miejsce podczas festiwalu „Buna Vestire” oraz festiwalu muzyki cerkiewnej w Botoszani. Chórem dyryguje ks. prot. Budianu Ionel Doru.

Repertuar:

 1. Hospodi usta moi – muz. S. Dragoj
 2. Słowa moi – muz. ks. Aleksandr Delcza
 3. Kak imperatora – muz. G. Danga
 4. Wieliczt dusza moja Hospoda – muz. G. Danga
 5. Tieie Boha chwalim – muz. D. Bortnianskij

zdjęcie chóru złożonego z duchownych       Dyrygent: lektor Ivan Natiażko

Kategoria: chóry inne

Chór powstał w 2021 roku z błogosławieństwa Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, Arcybiskupa Abla. Powołany został by towarzyszyć uroczystościom liturgicznym na święcie patrona diecezji  – Św. Atanazego Brzeskiego. Co roku śpiewa on również podczas święta Turkowickiej Ikony Matki Bożej w monasterze żeńskim w Turkowicach.

Repertuar:

 1. Troparion Św. Atanazemu Brzeskiemu
 2. Cariu niebiesnyj – znamiennyj raspiew
 3. Kto ny razłuczit – muz. I. Sołomin
 4. Hospod’ proswieszczenije moje – muz. Nikolskij
 5. Woskliknitie Hospodiewi – muz. P. Czesnokow
 6. Woskresienije Christowo widiewsze – mel. kijowska, opr. P. Czesnokow
 7. Deż Ty zhasła zore jasna – pieśń paraliturgiczna

zdjęcie grupowe chóru w plenerze          Dyrygent: Natia Datuashvili

Kategoria: chóry inne

Zespół folklorystyczny Pherkisa powstał w 2008 roku z inicjatywy Natii Datuashvili. W roku 2010 zespół dał swój pierwszy koncert podczas V Międzynarodowego Sympozjum Tradycyjnej Polifonii Gruzińskiej w koncertowej sali Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Tbilisi. Jego repertuar to zarówno folklor jak również tradycyjna gruzińska muzyka cerkiewna różnych regionów Gruzji. Zespół Pherkisa wiele koncertuje. Regularnie prezentuje gruzińską polifonię podczas konferencji naukowych oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez  Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Tbilisi. Równie często daje koncerty charytatywne w innych miastach Gruzji, a także prezentuje bogaty gruziński folklor poza granicami swego kraju. Chór Pherkisa zaprezentował się on również hajnowskiej publiczności w czasie XXXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, podczas którego został wyróżniony.  

Repertuar:

 1. Panie, który czynisz cuda– szkoła Semokmedi
 2. Pieśń Cherubinów – szkoła wschodnia ( tradycja Karbelashvili )
 3. Ciebie wychwalamy – szkoła wschodnia (tradycja Karbelashvili )
 4. Ciebie wychwalamy – szkoła Gelati, E. Kereselidze
 5. Preczystomu obrazu Twojemu – szkoła Gelati

zdjęcie grupowe chóru na tle białego budynku          Dyrygent: Oksana Czerkasowa

Kategoria: chóry inne

Chór kameralny Accolada powstał w 1988 roku. Główne kierunki jego działalności to organizowanie charytatywnych koncertów bożonarodzeniowych i paschalnych, wspólne występy i warsztaty z chórami rosyjskimi, ukraińskimi białoruski, czeskimi, a także aktywna współpraca z pozarządowymi organizacjami narodowymi Łotwy. Chór dużo koncertuje i bierze udział w międzynarodowych konkursach i festiwalach. Występował między innymi w Szwajcarii, Austrii, Rosji, Białorusi, Polsce, Włoszech, a na jego koncie znajdziemy główne nagrody takich festiwali jak Varsovia Cantat czy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni muzyki Cerkiewnej. Repertuar chóru jest bardzo różnorodny. Poza podstawowym repertuarem, jakim jest rosyjska muzyka cerkiewna, chór wykonuje również łotewska muzykę współczesną i ludowa oraz klasykę światowej muzyki chóralnej. W 2000 roku Metropolita Ryski i Całej Łotwy błogosławił chórowi na śpiewanie podczas nabożeństw. Od tamtej pory Accolada regularnie śpiewa w ryskim soborze podczas świąt Paschy i Bożego Narodzenia oraz w czasie innych znaczących uroczystości cerkwi prawosławnej w Łotwie. Chórem dyryguje Oksana Czerkasowa – absolwentka katedry dyrygentury chóralnej Łotewskiego Konserwatorium Państwowego im. Jazepa Witola, wieloletnia dyrygentka chóru

Repertuar:

 1. Mūsu Tēvs debesīs (Ojcze nasz) – muz. L. Garuta
 2. Ekzapostiłarij – muz. G. Pelecis
 3. Alliluia-Tropus – muz. A. Part
 4. Wnuszy Boże molitwu moju – muz. A. Archangielskij
 5. Chwalitie Hospoda s niebies – K. Szwedow

zdjęcie grupowe chóru        Dyrygent: Svietlana Vilić

Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór został założony w 1853 roku. Pełnił rolę królewskiego ambasadora serbskiej kultury, występując przed wieloma koronowanymi głowami państw europejskich oraz śpiewając podczas intronizacji serbskich patriarchów. W czasie swojej ponad półtorawiecznej historii miał zaszczyt pracować i występować  pod kierownictwem wielu znakomitych dyrygentów i kompozytorów. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje Stefan Mokranjac, który był jego dyrygentem przez ponad 30 lat. Mając na uwadze rangę Stowarzyszenia i chóru, Aleksander Kastalskij poświęcił mu kilka kompozycji, wzorujących się na tradycyjnej muzyce serbskiej. Od 2004 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Svietlana Vilić, absolwentka Leningradzkiego Konserwatorium  Muzycznego.

Repertuar:

 1. Cariu niebiesnyj – muz. J. Marinković
 2. Akatyst do Bogurodzicy (fragmenty) – muz. S. Mokranjac
 3. Bohorodice Diewo – muz. M. Govedarica
 4. Swietie tichij – muz. D. Vilić
 5. Iże Chieruwimy – muz. M. Tajčević
 6. Dostojno jest’ – muz. P. Konjović
 7. Tiebie Boha Chwalim – muz. S. Mokranjac

grupowe zdjęcie uczestników chóru         Dyrygent: Aleksiej Szamryckij

Kijowski młodzieżowy chór kameralny „Sofija” powstał w 2008 roku z inicjatywy kijowskiego dyrygenta Iwana Bohdanowa. Tworzą go profesjonalni, młodzi wokaliści – absolwenci, studenci oraz pracownicy wydziałów wokalnych i dyrygentury chóralnej. Początkowo zespół wykonywał głównie dawną muzykę wokalną, którą prezentował w wielu miastach Ukrainy podczas przedstawień teatralnych. Stopniowo repertuar chóru wzbogacał się o muzykę cerkiewną M. Leontowicza i kompozytorów serbskich. Obecnie repertuar chóru jest bardzo szeroki, a szczególne miejsce zajmują w nim kompozycje współczesnych ukraińskich kompozytorów: Łesi Dyczko, Michaiła Stepanenko i Wałerija Ronżyna. Zespół bardzo wiele koncertuje, z dużymi sukcesami występował na festiwalach w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Rumunii i na Węgrzech. Od 2010 roku chórem „Sofija” dyryguje Aleksiej Szamryckij.

Repertuar:

 1. Archanhielskij hłas – muz. I. Nebesnyj
 2. Cariu niebiesnyj – muz. M. Dyleckij
 3. Błahosłowi dusze moja Hospoda – E. Stankowicz
 4. Otcze nasz – muz. M. Leontowycz
 5. Ticha molitwa – muz. M. Szuch
 6. Tropar – muz. H. Hawrylec
 7. Błahosłowi dusze moja Hospoda – muz. K. Stecenko
 8. Boże wielikij, jedinyj – muz. M. Łysenko