Kwartet Chóru Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku

Dyrygent: Ewa Surel