Chóry 2023

CZŁONKOWIE JURY

 

 

UCZESTNICY

grupa chórzystów na tle soboru      Dyrygent: Oksana Czerkasowa

Chór ,,Accolada” rozpoczął swoją działalność w 1988 roku. Od 1997 Chór rozpoczął aktywną działalność koncertową i zdobył uznanie na wielu międzynarodowych konkursach i festiwalach, w państwach takich jak m. in. Austria, Szwajcaria, Włochy, Czechy, Polska, Węgry, Francja, Ukraina i innych krajach, w tym w 2022 roku otrzymał Grand Prix na 41 Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Polsce. Chór również jest uczestnikiem i laureatem konkursu tradycyjnego ogólnołotewskiego święta pieśni. W repertuarze chóru występują nie tylko dzieła rosyjskiej muzyki sakralnej, ale także muzyki świeckiej i ludowej różnych epok. Od 2000 roku z błogosławieństwa Metropolity Rygi i całej Łotwy Aleksandra Chór uświetnia coroczne uroczystości liturgiczne Świąt Paschy Chrystusowej i Bożego Narodzenia. Łotewski Chór ,,Accolada” daje również liczne koncerty charytatywne i bierze czynny i aktywny udział w najważniejszych wydarzeniach Łotewskiego Kościoła Prawosławnego. Od początku istnienia dyrygentem Chóru jest Oksana Czerkasowa.

Repertuar:

 1. Christos Woskresie – muz. J. Pelecis
 2. Anhieł wopijasze – melodia bizantyjska, mon. Julianija (Denisowa)
 3. Wozzwała dusza – melodia staroruska, W. Kalistratow
 4. Fragmenty Św. Liturgii – muz. K. Szwiedow: Błagosłowi dusze moja Hospoda/ Hospodi Spasi błagoczestiwyja/ Św. Boże/ Otcze nasz/ Chwalitie Hospoda s niebies
 5. Otcze nasz – muz. L. Garuta
 6. Eksapostiłarion – muz. J. Pelecis
 7. Wnuszy Boże molitwu moju muz. A. Archangielski
 8. Alliłuija – troparion ku czci Św. Mikołaja – muz. A. Part
 9. Bohorodice Diewo – muz. S. Rachmaninow
 10. Da Woskresniet Boh – koncert nr 34 – muz. D. Bortnianski
 11. Mnogaja leta

grupa chórzystów w ciemnych strojach na tle krzyża we wnętrzu świątyni          Dyrygent: Semeniuc Alexandru

Kategoria: chóry akademickie

Nazwa „Universitas” przedstawia grupę muzyczną, której misją jest służba sztuce i rozwijanie wiedzy. Członkami chóru są studenci oraz ludzie związani z Uniwersytetem w Jassach, którzy wyrośli z miłości muzyki cerkiewnej. Chór powstał w 2015 r., aby promować szeroko rozumianą muzykę cerkiewną oraz działalność kulturalną, wspierać sztukę klasyczną i nowoczesną. Chór bierze udział w koncertach organizowanych przez Uniwersytet w Jassach. Towarzyszy takim wydarzeniom jak nadania stopni naukowych, kongresy, konferencje, warsztaty naukowe. Do tej pory chór koncertował w kraju i za granicą. Największym jego sukcesem było zrealizowanie około 150 projektów kulturalnych w Rumunii oraz tourne po Włoszech, gdzie odbyło się wiele ważnych koncertów. Ważnym osiągnięciem było również uzyskanie II nagrody na Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Chóralnym „Gavriil Musicescu”, I nagroda na Konkursie „International Interpretatio Vivat Musica”, wyróżnienie na „Festiwalu Muzyki Sakralnej” Botosani. Dyrygentem Chóru jest Alexandru Semeniuc, absolwent Wydziału Teologii Prawosławnej Dymitru Staniloaie Uniwersytetu w Jassach.

Repertuar:

 1. Swiatyj Boże – muz. Ioan Hrisafi
 2. Bogorodzice Dziewo – muz. S.Rachmianinow
 3. Swietie Tichij – muz. F. Kostia
 4. Pieśń dla Ateny – muz. J. Tawener
 5. Błagosłowi dusze moja Hospoda – muz. F.Kostia
 6. Nabludajtie i molities – muz. G. Popiesku -Brenesz
 7. Zadostojnik Święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy– muz. J.D. Kiresku
 8. Аlliłuja – muz. G. Jang
 
 

grupa chórzystów na tle wnętrza światyni      Dyrygent: Juhani Matsi

Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór został założony w 2015 r. przez Juhani Matsi. Składa się on z 17 artystów, którzy zostali wybrani w drodze przesłuchań i wywiadów. Śpiewacy
pochodzą z różnych środowisk i od ośmiu lat są bardzo zaangażowani w swoje zadanie. Chór odbywa próby raz w tygodniu, śpiewa w około 60
nabożeństwach rocznie. Centralną częścią praktyki chóru jest tworzenie jednolitego głosu i harmonii. Zrzesza utalentowane osoby z różnych środowisk.
Wszyscy śpiewacy to pasjonaci na wysokim poziomie. Wiosną 2020 r. chór wziął udział w Dniach Śpiewu Cerkiewnego w Joensuu za pośrednictwem
wideo i wykonał koncertową wersję Panichidy Johna Tavenera. Wiosną 2019 r. wyruszył w trasę koncertową do Estonii. Koncertował także w Finlandii
w Kuusamo, Kemi, Tornio, Oulainen, Muhos i Oulu. Publiczna działalność chóru (koncerty, konkursy, występy) jest finansowana przez własną parafię.
Celem jest śpiewanie starej i nowej muzyki cerkiewnej w sposób czysty i najpiękniejszy, aby pomóc wiernym osiągnąć ich cele. Śpiewacy chóru tworzą
grupę, która śpiewa monofonicznie starą bizantyjską muzykę kościelną.

Repertuar:

 1. Swiatyj Boże – muz. P.Czesnokow
 2. Iże Chieruwimy – muz. E. Pietarinen
 3. Da vozradujetsa dusza twoja  – muz. P.Torhamo
 4. Bogorodice, Diewo, radujsia – muz. R. Gurko
 5. Tropar Uspienia Bogorodicy – muz. T. Ruottinen
 6. Chwalitie Imia Gospodnie – muz. Dolshinskij
 7. Kanon Eucharystyczny – muz. J. Junek

grupa chórzystów na scenie     Dyrygent: Ana Cosović

Kategoria: chóry akademickie

Chór „Obilić” został założony w 1884 r. na Uniwersytecie Belgradzkim pod nazwą Akademickie Towarzystwo Śpiewacze „Obilić”. Przez ponad wiek swego istnienia prowadzony był przez czołowych kompozytorów i dyrygentów jak np. Josif Marinkovic, Stanislav Binicki, Jovan Bandur, Lovro von Matacic, Svetok Pascan czy Branko Dragutinovic. Po 1945 r. za dyrygentury maestro Bogdana Babica, chór pod nazwą „Branko Krsmanovic” stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli świata muzycznego Jugosławii i święcił triumfy na arenie międzynarodowej wygrywając festiwale chóralne min. w Arezzo, Llangollen, Moskwie, Wiedniu czy Monachium. Od 1981 r. chórem dyrygowała profesor Darinka Matic Marovic, rektor Akademii Sztuk w Belgradzie, która swą energią i entuzjazmem sprawiła, że zespół wzbił się na wyżyny wykonawcze chóralnej muzyki cerkiewnej, jak i świeckiej. Belgradzki chór miał dzięki temu możliwość współpracować z najbardziej renomowanymi orkiestrami świata i występować w najważniejszych salach koncertowych jak np. Carnegie Hall w Nowym Yorku, czy Filharmonia w Berlinie. W 1991 r. chór powrócił do pierwotnej nazwy „Obilić”.

Repertuar:

 1. Otcze nasz – muz. Josif Marinković
 2. Ektenia usilna – autor nieznany
 3. Bogorodice Diewo Radujsia – muz. Siergiej Rachmaninow
 4. Hospodi pomiłuj – muz. Miodrag Govedarica
 5. Fragmenty Liturgii Św. Jana Chryzostoma – muz. Stevan St. Mokranjac
 6. Osnowanija Jeho na Gorach Swiatych – muz. Vladimir Milosavljević
 7. IV duchowny stich – muz. Marko Tajčević 

   Dyrygent: Mykhailo Kuvshynov

Kategoria: chóry inne

Zespół Harmonika powstał w 2002 r. w Rydze. Skupia on młodych muzyków – zarówno instrumentalistów jak i wokalistów. Członkowie zespołu są również chórzystami w ryskich świątyniach. Głównym zadaniem zespołu jest popularyzacja muzyki ludów słowiańskich. Repertuar opiera się na znanych pieśniach ukraińskich, rosyjskich, kozackich i łotewskich. Od momentu swojego powstania zespół jest mile widzianym gościem na słowiańskich festiwalach folklorystycznych oraz świętach parafialnych w całej Łotwie i krajach sąsiednich. Zespół wielokrotnie uczestniczył w Ogólnołotewskim Festiwalu Piosenki i Tańca. Od 2014 r. zespół rozrósł się liczebnie do wielkości chóru. Wtedy zapadła decyzja, że z chóru powstaje mały zespół pod nazwą Harmonika. W 2016 r. zespół Harmonika bierze udział w kilku festiwalach krajowych oraz Festiwalu „Słowiański Bazar” w Niemczech. Od momentu pojawienia się w repertuarze utworów cerkiewnych chór z wielkim zaangażowaniem jest uczestnikiem festiwalów i przesłuchań muzyki cerkiewnej w kraju i za granicą.

Repertuar:

 1. Prebłahosłowienna jesi – śpiew neumatyczny
 2. Jedinorodnyj Synie – muz. S. Trubaczew
 3. Da isprawitsia molitwa moja – muz. M. Holtison
 4. K Bohorodice prilezno – muz. A. Archangielskij
 5. Chrystos Woskresie – muz. A. Kastalskij

grupa chórzystów wraz z dyrygentką podczas występu w świątyni       Dyrygent: Radosława – Maria Larczenka

Kategoria: chóry parafialne miejskie

Obecna historia Chóru rozpoczyna się od momentu wyznaczenia na dyrygentkę Radosławę – Marię Larczenko w styczniu 2022 r. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jakie stanęło przed nową dyrygentką było zebranie składu i repertuaru, z którym Chór będzie pracował. Po zebraniu składu Chóru rozpoczęto działalność liturgiczną i koncertową na terenie Litwy. Udział w Międzynarodowym Festiwalu w Hajnówce będzie pierwszym wystąpieniem na festiwalu o randze międzynarodowej. W bogatym repertuarze Chóru znajdziemy wiele pięknych i znanych utworów rosyjskiej duchownej muzyki, kompozycje współczesnych kompozytorów, świeckie i ludowe utwory.Chór posiada charakter wielonarodowościowy, w skład chóru wchodzą obywatele Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Chór jest jedną rodziną, członkowie chóru są przyjaciółmi i nie traktują śpiewu w Chórze jako praca, lecz jako służba Bogu i Cerkwi.

Repertuar:

1. ,,Ot wostok sołnca”, ,,Dostojno jest”, ,,Ton despotin” – muz. ihumen F. (Ziborow)

2. Paschalnyj kant – muz. A. Wiskow

3. Iszczitie Boha – muz. A. Zubricz

4. Spodobi Hospodi – Brukselskokoje, muz. W. Kupfer

5. Bogorodice Diewo – muz. metr. Iłarion (Alfiejew)

6. Angieł wopijasze – muz. A. Szeremietjew

7. Otcze nasz – muz. L. Dyczko

8. Kiryje Elejson – muz. W. Szmat

9. Nynie otpuszczajeszy – muz. A. Archangielskij

10. Błagosłowi dusze moja – muz. O. Hodosko

grupa chórzystów na tle wnętrza cerkwi      Dyrygent: ks. protodiakon Sergiusz Bowtruczuk

Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór powstał w latach 70-tych XIX w. Regularnie uczestniczy w nabożeństwach odbywających się w warszawskiej katedrze metropolitalnej. Tworzą go ludzie różnych narodowości i zawodów, pasjonaci śpiewu cerkiewnego oraz miłośnicy przebogatej kultury prawosławnej. W swojej historii wielokrotnie uświetniał oficjalne wizyty hierarchów lokalnych kościołów prawosławnych oraz władz państwowych. Na bogaty i różnorodny repertuar chóru składają się kompozycje rosyjskich klasyków, kompozycje autorów białoruskich, ukraińskich, serbskich, bułgarskich oraz melodie monasterskie. Wielokrotnie uczestniczył w festiwalach, konkursach i przeglądach muzycznych, nagrywał audycje telewizyjne i radiowe. W 2021 r. wraz warszawską orkiestrą Sinfonia Varsovia zrealizował projekt „Kamionek 2001” z prawykonaniem utworu Johna Tavenera. Za wkład w popularyzację Warszawy i wysoki poziom artystyczny Chór został odznaczony medalem 400-lecia Stołeczności Warszawy. Od 1998 r. dyrygentem chóru jest absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. protodiakon dr Sergiusz Bowtruczuk. Niektóre osiągnięcia: I miejsce na MFMC w Hajnówce (1999, 2001, 2011); II miejsce na Łódzkim Festiwalu Canto Lodziensis (2002, 2007); Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu w Terespolu (2006); II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu w Mińsku na Białorusi (2009); Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu ,,Mołytwa” ukraińskiego kompozytora Hryhorija Werety na MF Ave Maria w Krzemieńcu (2012); III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Kołożskij Błagowiest`” w Grodnie na Białorusi (2013).

Repertuar:

 1. Na horu Sion (pieśń 5 z kanonu niedzieli palmowej, melodia kijowska), opr. P. Czesnokow.
 2. Bogorodice Diewo radujsia – muz. N. Butomo, solo – Viktoriia Olinychenko, Marta Czaban
 3. Obniszczawszemu Słowu (siedalen z jutrzni św. Marii Magdaleny), opr. I. Walajew
 4. Kamo pojdu (ps. 138, w. 7-10) – muz. Wiedieniecki
 5. Wozwiesieli duszu raba Twojeho (fragment ps. 85) – muz. S. Ludkiewicz.
 6. Molenije tiepłoje (troparion tonu 2 z kanonu modlitewnego do Najświętszej Bogurodzicy) – opr. A. Grinczenko
 7. Wieliczanije Paschi – muz. G. Swiridow, rekonstrukcja i redakcja A. Wiskow

grupa chórzystów na tle wnętrza cerkwi      Dyrygent: Anna Czerewacka

Kategoria: chóry parafialne miejskie

Historia chóru Kaplicy św. Grzegorza w Warszawie rozpoczyna się w 2004 r. Powstał jako nieformalna grupa przygotowująca się do aktywnego uczestniczenia w Liturgii sprawowanej po raz pierwszy w języku polskim. Jego członkami stały się osoby śpiewające w innych chórach, a także ci, którzy tutaj chcieli rozpocząć swoją przygodę ze śpiewaniem cerkiewnym. Podstawowe nuty pochodziły od chóru wrocławskiego z parafii św.św. Cyryla i Metodego, który już od kilkudziesięciu lat uczestniczy w Liturgii w języku polskim, brakujące części były opracowywane na bieżąco. Z biegiem lat w kaplicy św. Grzegorza wprowadzane były kolejne nabożeństwa, a Anna Czerewacka opracowywała nuty utworów potrzebnych do tych nabożeństw. Obecnie chór korzysta również z nut autorstwa Krystyny Misiukiewicz i Michaiła Czerniaka. Obecnie w kaplicy prowadzone jest pełne życie liturgiczne, a chór bierze w nim aktywny udział. Chór okazjonalnie występuje poza świątynią – na festiwalu w Hajnówce wystąpił w 2008 r. Śpiewał podczas Nocy Muzeów i Nocy Świątyń w Warszawie, na koncertach organizowanych przez Towarzystwo Biblijne w Warszawie. W 2021 r. chór nagrał koncert paschalny dla Telewizji Polskiej. Kilkanaście razy nagrywał również nabożeństwa dla Polskiego Radia. Nagrań chóru można słuchać na kanale kaplicy w portalu you tube, a także w nagranych lub transmitowanych nabożeństwach w portalu Facebook. Chórem w kaplicy dyrygują Anna Czerewacka i Alina Awramiuk-Godun.

Repertuar:

 1. Tobie Walecznej Hetmance – kondakion święta Zwiastowania Bogurodzicy – melodia grecka opr. M.Czerniak
 2. Niech milczy wszelkie stworzenie – melodia obichodnaja, opr. A. Siegień
 3. Wszystkich Strapionych Radości – melodia bułgarska, aranż .K. Popow-Płatonow
 4. Ikos Paschy – muz. M. Fortunato
 5. Chrystus Zmartwychwstał – muz. A. Kastalski

grupa chórzystów na tle budynku soboru     Dyrygent: Ks. protodiakon Marek Maciuka

Kategoria: chóry inne

Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej został założony z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Chór śpiewa podczas głównych świąt i ważnych wydarzeń Prawosławnej Cerkwi w Polsce. Corocznie bierze udział w koncercie kolęd dla korpusu dyplomatycznego w Warszawskiej Katedrze Metropolitalnej. Duchowieństwo Diecezji Warszawsko – Bielskiej śpiewało w Białorusi, Ukrainie, w Prawosławnej Serbii, Grecji, na Św. Górze Atos. Skład chóru stanowią duchowni i dyrygenci diecezji, którzy na co dzień zajmują się śpiewem cerkiewnym w swoich parafiach. Osiągnięcia Chóru Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej to programy telewizyjne, kasety i płyty CD.

Repertuar:

 1. Christos Woskresie – w trzech językach
 2. Ot junosti mojeja – harmonizacja N.Ozierowa, opr. Archimandryta Matwieja (Mormyla)
 3. Nie było miejsca dla Ciebie – solo tenor Michał Skiepko
 4. Razbojnika błahorazumnaho – melodia monastyrska w opr. archimandryty Matfieja (Mormyla)
 5. Oj ziszła zoria – muz. M. Leontowicz solo: Michał Skiepko
 6. Iże Chieruwimy – muz. A. Turenkow

]grupa chórzystów podczas występu     Dyrygent: Aleksandra Szymaniuk

Kategoria: chóry akademickie

Chór „Polifonia” powstał w 2002 r. z inicjatywy rektora Politechniki Białostockiej. Śpiewają w nim pracownicy, studenci oraz absolwenci uczelni. Zespół został powołany w celu popularyzacji muzyki cerkiewnej w kręgach krajowych i zagranicznych. Jego pierwszym dyrygentem był dr Andrzej Tokajuk. „Polifonia” specjalizuje się w wykonywaniu utworów religijnych, zwłaszcza cerkiewnych, ale ma w swym repertuarze także pieśni ludowe. Bierze udział w uroczystościach akademickich, wiele koncertuje, m. in. w Filharmonii Białostockiej, Teatrze im. A. Węgierki, w świątyniach wielu polskich miast, a także w Finlandii. Uczestniczy w krajowych przeglądach i festiwalach, m.in. w Ogólnopolskim Turnieju Chórów w Legnicy, Białostockich Dniach Muzyki Cerkiewnej, Białostockich Wieczorach Kolęd, Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej. Chór ma na swym koncie nagrania dla radia i TV, a także płyty CD. Jego celem jest także zachowanie żywej, lokalnej tradycji swoich przodków, co wiąże się z nieustającym poszukiwaniem impulsów twórczych w źródłach przekazu ustnego. Kontynuując swój rozwój, powiązany jest również z innymi, znanymi w Polsce zespołami muzyki cerkiewnej. Od grudnia 2022 r. pracuje w zmienionym składzie, pod dyrygenturą i inicjacją Aleksandry Szymaniuk.

Repertuar:

 1. Ektenia Wielka – muz. metr. Ilarion (Ałfiejew), ekfonetyka diakona
 2. Błahosłowi Dusze moja Hospoda – śpiew gruziński
 3. Swiatyj Boże – mel. Monasteru pw. Św. Onufrego w Jabłecznej, opr. W. Wołosiuk
 4. Jedinorodnyj Synie – opr. J. Trochanowski
 5. O Presławnaho Czudiesie – muz. ks. P. Gutkiewicz

grupa chórzystów na schodach zewnętrznych soboru     Dyrygent: Kamil Wasiluk

Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór powstał w 1942 r. z chwilą erygowania parafii. Regularnie uczestniczy w nabożeństwach sobotnich, niedzielnych i świątecznych. Zespół posiada bogaty i różnorodny repertuar, od starych melodii monasterskich, poprzez klasykę XIX-wiecznej muzyki cerkiewnej, po utwory kompozytorów tworzących w XXI w. Występował z koncertami w Finlandii, Rosji, Białorusi, Słowacji oraz Czechach. Wielokrotnie nagrywał bożonarodzeniowe i paschalne nabożeństwa dla Polskiego Radia i TVP. Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu „Kołożskij Błagowiest” w Grodnie na Białorusi. Uczestniczył niemal we wszystkich edycjach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, podczas których był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, zaś w 2020 r. miał zaszczyt inaugurować jego XXXIX edycję. W 2022 r. Chór zajął I miejsce w kategorii chóry parafialne miejskie podczas 41. Międzynarodowego festiwalu ,,Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”.

Repertuar:

 1. Błahosłowi dusze moja Hospoda – muz. P. Czesnokow 
 2. Jedinorodnyj synie – muz. P. Turczaninow
 3. Chieruwimskaja pieśń – muz. D. Bortniański
 4. Marije Mati Bożija – muz. K. Tujew
 5. Dostojno jest – muz. A. Tretiakow

grupa chórzystów męskich na tle czerwonej kotary     Dyrygent: Filip Awksietijuk

Kategoria: chóry inne

Zespół powstał wiosną 2021 r. przy klasztorze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce. W skład chóru wchodzą amatorzy – miłośnicy cerkiewnego śpiewu wielogłosowego. Pierwszą liturgię chór zaśpiewał w piątą sobotę Wielkiego Postu w monasterze grabarskim. Zespół wziął udział w koncercie “Między wschodem a zachodem” w Cegłowie, swoim śpiewem wspomagał uroczystości ku czci ikony Matki Boskiej Ostrobramskiej w Atenach, w Grecji. W 2021 r. śpiewał podczas obchodów 200-lecia cerkwi w Mielniku, w styczniu 2022 r. chór prezentował utwory liturgiczne oraz kolędy w Teatrze Lalek “Pleciuga” w Szczecinie, a w maju tego roku wystawił samodzielny Koncert Paschalny. Zespół regularnie bierze udział w Międzynarodowych Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach oraz wielokrotnie śpiewał podczas nabożeństw w cerkwiach w całej Polsce.

Repertuar:

 1. Początek jutrzni Paschalnej z troparionami w różnych językach
 2. Anhieł wopijasze – muz. P. Dinew
 3. Jedinorodnyj Synie – muz. Reczkunow
 4. Wiliczit Dusze Moja Hospoda – śpiew bułgarski, solo Kirył Knyhnyyskyi, Mateusz Sobolewski
 5. Woskresienije Chrystowo Widiewsze – muz. P. Czesnokow
 6. Mnoholetstwije
 7. Nasza wiera prawosławna – słowa św. Mikołaj Serbski, solo Filip Awksietijuk

grupa chórzystów pozująca do zdjęcia     Dyrygent: Ewa Tarasiuk

Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim jest ważnym elementem życia parafialnego. Tworzą go wyłącznie amatorzy, ludzie różnych profesji, których połączyła wspólna pasja do muzyki cerkiewnej i tradycji przodków. Jego główną misją jest śpiew podczas nabożeństw w przeciągu całego roku liturgicznego, podczas ślubów, pogrzebów i innych uroczystości religijnych. Chór bierze również udział w koncertach muzyki cerkiewnej oraz festiwalach, prezentując tradycje prawosławia w Polsce. Między innymi dwukrotnie śpiewał w Klasztorze w Węgrowie wpisując się w wydarzenie ,,Węgrów-miasto wielu kultur i religii”, brał udział w Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach, w Wieczorze Kolęd w Radomiu oraz dwukrotnie w Wieczorze Kolęd na Zamku Królewskim w Warszawie, organizowanym przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” z Parafią św. Jana Klimaka. Na repertuar chóru składają się utwory liturgiczne, paraliturgiczne oraz kolędy kompozytorów z różnych epok, o różnej stylistyce i tradycji muzycznej, w językach cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim oraz w dialekcie podlaskim. Chór pracuje pod kierownictwem Ewy Tarasiuk, absolwentki pierwszego rocznika Prawosławnego Studium Psalmistów w Hajnówce.

Repertuar:

 1. Wieliczanije Rożdiestwa Christowa – znamiennyj raspiew
 2. Wiersz komunijny Błażenii jaże izbrał… – na melodię wzorcową (cs. podobien) „Widia razbojnik”
 3. Jelicy wo Christa …, – muz. A. Turenkowa
 4. Magnificat – muz. A. Maszkow,
 5. Jedinorodnyj Synie – muz. P. Czesnokow
 6. Płotiju usnuw – muz. Mitropolit Ionafan (Jeleckich)

grupa chóru dziecięco-młodzieżowego w biało czerwonych strojach     Dyrygent: Anna Waśkowska

Kategoria: chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór dziecięco-młodzieżowy Parafii Św. Jana Teologa w Białymstoku powstał w 2013 r. Dzieci oraz młodzież śpiewają na niedzielnych i świątecznych nabożeństwach. Co roku biorą udział w święcie Vidovdan. Chór wielokrotnie uczestniczył w warsztatach z muzykami z Serbii i Kosowa, doskonaląc swój warsztat. Od wielu lat bierze udział w Wieczorze Kolęd, jaki odbywa się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Podtrzymuje tradycję kolędując w okresie świątecznym. W styczniu tego roku brał udział w Koncertach Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia w Sandomierzu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Dyrygentką chóru jest Anna Waśkowska, absolwentka Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. 

Repertuar:

 1. Chrystos Woskriesie – śpiew użytkowy (cs. obichodnoje)
 2. Angieł wopijaszeobichodnoje
 3. Bogorodice Diewo – śpiew grecki ze zbioru A. Kastorskiego
 4. Swiatyj Boże – śpiew użytkowy
 5. Christos voskrese – melodia serbska , autorstwa św.Mikołaja Serbskiego

grupa młodych chórzystów (dzieci) w biało czarnych strojach na schodach soboru     Dyrygent: Justyna Marczuk

Kategoria: chóry dziecięce-młodzieżowe

Chór w 2015 r. wznowił swoją działalność po kilkuletniej przerwie. Jego głównym zadaniem jest śpiew podczas pierwszej niedzielnej Liturgii – tak jak odbywało się to przed laty. Podczas prób dzieci poznają język cerkiewnosłowiański i znaczenie śpiewanych tekstów. Chór Dziecięcy rokrocznie bierze udział w Hajnowskich Spotkaniach z Kolęda Prawosławną. Występował dwukrotnie podczas Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Kilkukrotnie brał udział w MFHDMC zajmując wysokie lokaty. W ubiegłym roku chórzyści wystąpili podczas Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej. Dziecięco- młodzieżowy Chór Soboru Św. Trójcy w Hajnówce jest największym prawosławnym chórem dziecięcym w Polsce.

Repertuar:

 1. Jedinorodnyj Synie – z chorału bułgarskiego
 2. Aszcze i wo hrob – kondakion Paschy śpiewu greckiego – opr. I. Denisowa
 3. Był u Chrysta Mładienca Sad – pieśń paraliturgiczna w opr. I. Denisowej
 4. Łampada – pieśń paraliturgiczna
 5. Chrystos Woskresie – troparion Paschy

grupa młodych chórzystów na tle pomarańczowej cerkwi      Dyrygent: Patrycja Siemiacka

Kategoria: chóry dziecięco – młodzieżowe

Chór dziecięcy został utworzony we wrześniu 2019 r. Aktywnie uczestniczy w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach w parafii. Młodzi chórzyści spotykają się na cotygodniowych śpiewkach, gdzie mogą poznać tajniki śpiewu cerkiewnego oraz języka cerkiewnosłowiańskiego. W 2021 r. chór brał udział w muzyczno-wokalnym projekcie ,,Nasza Krynoczka- muzyka źródeł”. Zwieńczeniem projektu było wydanie płyty DVD oraz ,,Bohohłasnika”. W 2020 i 2023 r. wystąpił na ”Wieczorze Kolęd” w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach. W 2022 i 2023r. brał udział w „Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną”. W bieżącym roku zajął III miejsce w swojej kategorii. W 2022 r. chór wystąpił na V Wieczorze ,,Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie”.

Repertuar:

 1. Chwali Dusze – melodia dawna
 2. Jedinorodnyj Synie – mały śpiew neumatyczny w opr. D. Sołowiowa
 3. Strannik – pieśń paraliturgiczna
 4. Swiatyj Boże – muz. I. Denisowa
 5. Wiera Prawosławna – pieśń paraliturgiczna

grupa chórzystów na tle cerkwi      Dyrygent: Elżbieta Wojcieszuk

Kategoria: chóry parafialne wiejskie

Chór skupia osoby mieszkające na terenie parafii, kochające nabożeństwo Cerkwi prawosławnej i śpiew cerkiewny, jak również z chęcią poświęcające swój czas na liczne próby. Przede wszystkim napełnia swoim śpiewem świątynię parafialną w czasie coniedzielnych nabożeństw, 12 Wielkich Świąt, wielkopostnych i innych. Chór każdego roku bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznej, Mielnickim Przeglądzie Pieśni Religijnej CECYLIADA, Przeglądzie Kolęd. Chórem dyryguje matuszka Elżbieta Wojcieszuk.

Repertuar:

 1. Angieł wopijasze – śpiew wałaamski
 2. Swiatyj Boże – autor nieznany
 3. Płotiju usnuw – śpiew kijowski
 4. Małoje sławosłowije – autor nieznany
 5. Mironosicy, paschalny kant. – muz.prot.Igor Lepiszynskij

grupa chórzystów na tle bramy cerkiewnej         Dyrygent: Ks. prot. Waldemar Piotrowski

Kategoria: chóry parafialne wiejskie

Parafia prawosławna w Siemianówce istnieje od 1957 r. Właśnie  w tym roku, a dokładnie 31 sierpnia erygowano ją poprzez wydzielenie z parafii św. Mikołaja w Narewce, a jej proboszczem został ks. Mikołaj Szebelan, który niósł posługę w nowo utworzonej wspólnocie niemal przez 62 lata. Po jego śmierci w 2019 r, jednym z zadań przed jakimi stanął kolejny proboszcz, ks. Waldemar Piotrowski, było zatroszczenie się o parafialny chór, który wymagał zasilenia nowymi chórzystami. Do chóru dołączyli młodzi ludzie, którzy z wielkim zaangażowaniem i chęcią nauki nut oraz śpiewu cerkiewnego starają się rozwijać swoją pasję śpiewania, by upiększać nabożeństwa swoim śpiewem. Wszyscy zaczynali od nabywania podstawowych umiejętności chóralnych, ale chęć uczestniczenia w tak wielkim dziele jakim jest wysławianie Boga poprzez śpiew, stała się dla nich priorytetem. W 2021 r. Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej chór w swojej kategorii zajął 3. miejsce.

Repertuar:

 1. Otcze nasz – śpiew Glińskiej pustelni
 2. Błagosłowi dusze moja Hospoda – muz. N. Ozierowa
 3. Nie rydaj mienie Mati – muz. Maslijew
 4. Razbojnika błahorazumnaho – autor nieznany
 5. O molitwa, o molitwa – pieśń paraliturgiczna