jakub.oniszczuk

Ryski Prawosławny Chór Kameralny „Błagowiest”

Ryga, Łotwa. Dyrygent: Aleksandr Brandavs Ryski Prawosławny Chór Kameralny „Błagowiest” został założony w 1990 roku. Od samego początku swego istnienia miał on na celu popularyzację zapomnianych skarbów rosyjskiej muzyki cerkiewnej, która stanowi zasadniczą częśc jego repertuaru. Wykonania chóru „Błagowiest” poruszają słuchaczy nie tylko w ich ojczyźnie, ale także w wielu innych krajach. Do wielu ważnych […]

Ryski Prawosławny Chór Kameralny „Błagowiest” Read More »

Chór Kijowskiej Duchownej Akademii i Seminarium

Kijów, Ukraina. Dyrygent: ks. archimandryta Roman (Podłubniak) Kategoria: chóry akademickie. Chór Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium jest zespołem artystycznym, który powstał w 1989 roku po wznowieniu przez te uczelnie działalności naukowej i dydaktycznej. Repertuar chóru jest obszerny i oprócz utworów należących do dawnych tradycji śpiewu cerkiewnego, zawiera kompozycje rodzimych kompozytorów takich jak D. Bortnianskij, A.

Chór Kijowskiej Duchownej Akademii i Seminarium Read More »

Podziękowania dla sponsorów

40.  MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU HAJNOWSKIE DNI MUZYKI CERKIEWNEJ,   13-18.09.2021 r., HAJNÓWKA Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, Parafia Św. Trójcy w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury serdecznie dziękują wszystkim podmiotom, które wsparły organizację tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Jest to dla nas bardzo duża pomoc, która pozwala nam na zapewnienie wysokiego poziomu organizacyjnego,

Podziękowania dla sponsorów Read More »