chory2022

Ryski Prawosławny Chór Kameralny „Błagowiest”

Ryga, Łotwa. Dyrygent: Aleksandr Brandavs Ryski Prawosławny Chór Kameralny „Błagowiest” został założony w 1990 roku. Od samego początku swego istnienia miał on na celu popularyzację zapomnianych skarbów rosyjskiej muzyki cerkiewnej, która stanowi zasadniczą częśc jego repertuaru. Wykonania chóru „Błagowiest” poruszają słuchaczy nie tylko w ich ojczyźnie, ale także w wielu innych krajach. Do wielu ważnych […]

Ryski Prawosławny Chór Kameralny „Błagowiest” Read More »

Chór Kijowskiej Duchownej Akademii i Seminarium

Kijów, Ukraina. Dyrygent: ks. archimandryta Roman (Podłubniak) Kategoria: chóry akademickie. Chór Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium jest zespołem artystycznym, który powstał w 1989 roku po wznowieniu przez te uczelnie działalności naukowej i dydaktycznej. Repertuar chóru jest obszerny i oprócz utworów należących do dawnych tradycji śpiewu cerkiewnego, zawiera kompozycje rodzimych kompozytorów takich jak D. Bortnianskij, A.

Chór Kijowskiej Duchownej Akademii i Seminarium Read More »