Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Prawosławnej św. Spirydona z Trymifuntu

Kijów, Ukraina. Dyrygent: Ołesia Kubskaja. Kategoria online.

W 2018 parafia prawosławna pw. Św. Spirydona w Kijowie postanowiła w jedną sobotę każdego miesiąca celebrować Św. Liturgię, przy okazji sprawowania której chciano czynnie zaangażować najmłodsze pokolenie parafian. W tym celu powołano chór dziecięcy, który tworzyły dzieci uczęszczające do niedzielnej szkółki parafialnej. W skład chóru wchodzą dzieci i młodzież w  wieku 5-20 lat, uczą się one nie tylko śpiewu, ale także języka cerkiewno – słowiańskiego oraz czytania podczas nabożeństw. Starsza młodzież uczestniczy również w chórze parafialnym „Trymifunt”. Chór prowadzi  absolwentka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa  – Ołesia Kubskaja.

Repertuar:

  1. Dostojno jest’ – mel. bizantyjska
  2. Troparion soboty ton 2
  3. Tiebie pojem – muz. N. Babienka
  4. Błahosłowi dusze moja, Hospoda – muz. W. Fajner
  5. Jedinorodnyj Synie – znamiennyj raspiew
  6. Otcze nasz – muz. A. Kastalskij
  7. Predstatielstwo chrystijan niepostydnoje – muz. D. Wasianowicz
  8. Radujtiesia prawiednii o Hospodie – muz. I. Walajew
  9. Ahni Parthene – muz i sł. Św. Nektariusz z Eginy
  10. Paschalnyj błagowiest – muz. M. Szmielkow.