Chór Dziecięco – Młodzieżowy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce

Hajnówka, Polska. Dyrygent: Justyna Marczuk. Kategoria: Chóry dziecięco – młodzieżowe.

Chór w 2015 roku wznowił swoją działalność po kilkuletniej przerwie. Jego głównym zadaniem jest śpiew podczas pierwszej niedzielnej Św. Liturgii. Podczas prób dzieci poznają język cerkiewnosłowiański i znaczenie śpiewanych tekstów. Chór rokrocznie bierze udział w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną. Występował dwukrotnie podczas Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Kilkukrotnie brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej zajmując wysokie lokaty. W ubiegłym roku chórzyści wystąpili podczas Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej. Z okazji tegorocznej, jubileuszowej edycji festiwalu skład chóru zasilają również jego absolwenci, którzy byli jego uczestnikami od 2015 roku.  Chór Dziecięco – Młodzieżowy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce jest największym prawosławnym chórem dziecięcym w Polsce.  

Repertuar:

  1. Chwali dusze moja, Hospoda – starinnoho napiewa
  2. Jedinorodnyj Synie – autor nieznany
  3. Dostojno jest – muz. P. Dinew
  4. Widiechom swiet istinnyj – muz. A. Aleksiejewa
  5. Pieśń paraliturgiczna do św. Męcz. Gabriela – autor nieznany