Chór Kijowskiej Duchownej Akademii i Seminarium

Kijów, Ukraina. Dyrygent: ks. archimandryta Roman (Podłubniak) Kategoria: chóry akademickie.

Chór Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium jest zespołem artystycznym, który powstał w 1989 roku po wznowieniu przez te uczelnie działalności naukowej i dydaktycznej. Repertuar chóru jest obszerny i oprócz utworów należących do dawnych tradycji śpiewu cerkiewnego, zawiera kompozycje rodzimych kompozytorów takich jak D. Bortnianskij, A. Wedel, P. Czesnokow, K. Stecenko, A. Archangielskij, abp. Jonafan (Jeleckich) i wielu innych. Do stałych wydarzeń liturgicznych, w których chór bierze udział należą jubileusze zwierzchników cerkiewnych, nabożeństwa świąteczne w  wielu męskich i żeńskich klasztorach Ukrainy. Poza tym zespół wiele koncertuje oraz bierze udział w międzynarodowych festiwalach i konkursach. Jego śpiew brzmiał min. w takich krajach jak Włochy, Polska, Szwajcaria, Gruzja. Chór może poszczycić się również uczestnictwem w licznych przedsięwzięciach społecznych i dobroczynnych. Niejednokrotnie koncertował on w domach starców, szpitalach, szkołach oraz placówkach opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Od 2000 roku chórem dyryguje archimandryta Roman ( Pidłubniak ).

Repertuar:

  1. Krestu Twojemu – muz. P. Gonczarow
  2. Hospodi pomiłuj – muz. G. Lwowskij
  3. Plen Sioń – antyfona jutrzni ton 7, Mel. Uspienskiego Soboru Moskiewskiego Kremla
  4. Błażen muż – muz. P. Czesnokow
  5. Predwarywszyja utro – ipakoi święta Paschy, muz. N. Knignickij
  6. Chwalitie imia Hospodnie – muz. A. Kastalskij
  7. O hore mni hriszniku – kant, opr. M. Łeontowycz
  8. Hymn o Miłości z 1 listu św. ap. Pawła do Koryntian
  9. Da woskresniet Boh – muz. P. Gonczarow