Chór „Kupalinka”

Kobryń, Ukraina. Dyrygent: Ałła Prijmaczuk. Kategoria online

Chór „Kupalinka” Dziecięcej Szkoły Artystycznej działa od 1997 roku. Jego artystycznym dyrektorem i dyrygentem jest Ałła Prijmaczuk. Uczestnikami chóru są uczniowie starszych klas szkoły muzycznej oraz jej absolwenci. Na repertuar chóru składają się utwory zarówno muzyki cerkiewnej jak i świeckiej. Chór „Kupalinka” prowadzi aktywną działalność koncertową i jest laureatem wielu międzynarodowych festiwali i konkursów w Polsce, Bułgarii oraz na  Białorusi.

Repertuar:

  1. Chrystos woskresie – muz. P. Grebienszczykow
  2. Błahosłowi dusze moja, Hospoda – muz. I. Flegmienko, opr. I. Żukowa
  3. Otcze nasz – muz. W. Orłow
  4. Nynie otpuszczajeszy –  muz. W. Kowaldżi
  5. Radujtiesia ludije – muz. G. Sarti
  6. Dostojno jest’ – mel. bizantyjska, opr. Nikifor ( Kirzin)
  7. Mnohaja leta