Chór Parafii Prawosławnej Hagia Sophia w Białymstoku

Białystok, Polska. Dyrygent: Adam Tokajuk. Kategoria: Chóry parafialne miejskie

Chór parafialny Parafii Prawosławnej Hagia Sophia w Białymstoku istnieje od ponad 20 lat. Uświetniał swoim śpiewem wiele szczególnie uroczystych nabożeństw z udziałem m.in. Patriarchy Konstantynopola i wielu innych hierarchów greckich, cypryjskich, rosyjskich. Zespół uczestniczył też w wielu koncertach okolicznościowych, m.in. w koncertach kolęd w Operze Podlaskiej, śpiewał w ramach Dni Muzyki Cerkiewnej w Wałbrzychu oraz 37. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku. W 2018 roku zespół zdobył nagrodę I miejsca w kategorii chórów parafialnych miejskich podczas XXXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu HDMC. Chór posiada w swoim dorobku także nagrania płytowe – w roku 2020 ukazała się płyta CD „Kolędy Prawosławne”. Zespołem kieruje od ponad 10 lat muzyk i architekt, pracownik naukowy Politechniki Białostockiej – Andrzej Tokajuk. 

Repertuar:

  1. Jedinorodnyj Synie – muz. M. Dileckij
  2. Woskresni Boże – muz. P. Czesnokow
  3. Anhieł wopijasze – muz. P. Czajkowski
  4. Molitwu proliju – muz. S. Bogosłowskij
  5. Pod Twoju miłost’ – muz. metropolita Iłarion (Ałfiejew)
  6. Wo carstwii Twojem – muz. P. Iwanow – Radkiewicz