Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Werstok, Polska. Dyrygent: Ewa Surel. Kategoria: Chóry parafialne wiejskie.

Chór śpiewa pod dyrekcją Ewy Surel od 2019 roku. Jest typowym chórem parafialnym, który śpiewa w cerkwi podczas niedzielnych nabożeństw i przy okazji świąt. Członkami chóru są autentyczni amatorzy związani wspólną pasją, jaką jest śpiew cerkiewny.

  1. Spodobi Hospodi – greczeskij raspiew
  2. Sohłasno zaspiwajmo, – pieśń paraliturgiczna
  3. Jedinorodnyj  Synie – muz. S. Esin
  4. Iże chieruwimy – mel. Niłowoj Pustyni
  5. Kak chodił, że… – kant żałobny
  6. Chrystos woskresie – troparion Paschy, autor nieznany