Chór Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja

Irpień, Ukraina, Dyrygent: Anna Kifienko. Kategoria: Chóry parafialne miejskie

Chór Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja powstał w 2000 roku. Tworzy go grupa dwudziestu chórzystów amatorów, miłośników śpiewu cerkiewnego. Mimo stosunkowo niedługiego istnienia zespół może pochwalić się dużymi osiągnięciami. W 2016 roku w kategorii chórów kameralnych zdobył on dyplom laureata I stopnia festiwalu „Pentikostija” na Ukrainie, zaś w 2018 II miejsce festiwalu „Kołożskij Błagowiest” w Grodnie. Chórem dyryguje absolwentka wydziału dyrygentury chóralnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa – Anna Kifienko.

Repertuar:

  1. Woskres iz hroba – znamiennyj paspiew
  2. Jedinorodnyj Synie – muz. L. Wasilina
  3. Zriaszcza mia biezhłasna – muz.  M. Strokin
  4. Da woskresniet Boh – koncert, muz. D. Bortnianskij
  5. Dostojno jest’ – muz. K. Stecenko