Chór Parafii Prawosławnej Św. Marii Magdaleny

Słochy Annopolskie, Polska. Dyrygent: Ewa Podgórzak. Kategoria: Chóry parafialne wiejskie

Chór istnieje od 2010 roku i został zorganizowany na potrzeby budowanej w tym czasie cerkwi we wsi Słochy Annopolskie. W jego skład wchodzą osoby, które od wielu lat śpiewają podczas nabożeństw. Od kilku lat, w okresie świąt Bożego Narodzenia, zespół  kolęduje w domach parafian na rzecz swojej cerkwi, a także parafii. Chór kilkukrotnie występował na Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Szczególnie ważnym dniem dla chórzystów był  20 sierpnia2014 r. kiedy śpiewali oni podczas poświęcenia cerkwi w swojej miejscowości. Chór otrzymał wówczas „List pochwalny” od Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Repertuar:

  1. Jedinorodnyj Synie – opr. D. Sołowiow
  2. Alliłuja – muz. A. Maszkow
  3. Swiatyj Boże – „Piuchtickoje”, opr. Ewa Podgórzak
  4. Iże chieruwimy – muz. A. Denisow
  5. Dostojno jest’ – podobien „Niebiesnych czynow”