Chór Parafii Prawosławnej Św. Wlkm. Jerzego

Siemianówka, Polska. Dyrygent: ks. Walery Piotrowski. Kategoria: Chóry parafialne wiejskie

Parafia prawosławna w Siemianówce istnieje od 1957 r. Właśnie  w tym roku, a dokładnie 31 sierpnia erygowano ją poprzez wydzielenie z parafii św. Mikołaja w Narewce, a jej proboszczem został ks. Mikołaj Szabelan, który niósł posługę w nowoutworzonej wspólnocie niemal przez 62 lata. Po jego śmierci w 2019 r, jednym z zadań przed jakimi stanął kolejny proboszcz, ks. Walery Piotrowski, było zatroszczenie się o parafialny chór, który wymagał zasilenia nowymi chórzystami. Do chóru dołączyli młodzi ludzie, którzy z wielkim zaangażowaniem i chęcią nauki nut oraz śpiewu cerkiewnego starają się rozwijać swoją pasję śpiewania, by upiększać nabożeństwa swoim śpiewem. Wszyscy zaczynali od nabywania podstawowych umiejętności chóralnych, ale chęć uczestniczenia w tak wielkim dziele jakim jest wysławianie Boga poprzez śpiew, stała się dla nich priorytetem.

Repertuar:

  1. Błagosłowi dusze moja, Hospoda – muz. D. Sołowiow
  2. Iże chieruwimy – mel. monasteru w Jabłecznej
  3. Dostojno jest’ – podobien „Radujsia Żywonosnyj Krestie”
  4. Nieprochodimaja wrata – mel. Ławry Poczajowskiej
  5. Widiechom Swiet istinnyj, Da ispołniatsia usta nasza – muz. Małachow