Chór parafii Św. Wielkomęczennika Pantelejmona

Moskwa, Rosja. Dyrygent: Marija Isajewa. Kategoria: Chóry parafialne miejskie.

Chór Parafii Prawosławnej pw. Św. Wielkomęczennika Pantelejmona rozpoczął swą działalność w  1999 r. wraz z momentem erygowana parafii. Tworzą go zarówno profesjonaliści jak i śpiewacy amatorscy. Centralne miejsce w repertuarze chóru zajmuje muzyka liturgiczna  dawnej Rusi oraz pieśni paraliturgiczne zachowane w tradycji ustnej i pisemnej. Chór wielokrotnie brał udział  i był nagradzany w różnorodnych festiwalach i przeglądach. W 2019 r. zdobył Grand Prix festiwalu „Sieriebrianaja Psaltir’”. Chórem dyryguje Marija Isajewa.

Repertuar:

  1. Troparion Św. Włodzimierza – znamiennyj raspiew, rekonstrukcja A. Kriuczinina.
  2. Dostojno jest’ – mel. bułgarska, opr. J. Smirnowa
  3. Refreny 9 pieśni kanonu święta Spotkania Pańskiego – mel. bizantyjska ton 3
  4. Jelicy wo Chrysta krestistiesia – zbiór melodii staroruskich, opr. D. Sapin, G. Pożidajewa, L. Igoszew.
  5. Iże chieruwimy, – mel. dawna, opr . L. Kondraszkowa
  6. Strach Twoj Hospodi – koncert z XVIII w.
  7. W cerkow nebiesnuju – muz. S.I. Taniejew, opr. M. Isajewa.
  8. Anhieł wopijasze – znamiennyj raspiew, harm. W. Martynow.
  9. Mnohaja leta