Historia

Laureaci 2005

Chóry Parafialne Wiejskie

wyróznienia:

Chór Parafii Opieki Matki Bożej Rudniki (Białoruś),

Chór „MARIAWITA” Starokatolickiego Kościoła Mariawitów Dobra (Polska)

Chóry Parafialne Miejskie

I miejsce

Chór Katedralny Kostroma (Rosja)

wyróznienia:

Chór Żeńskiego Monasteru pw. Św. Elżbiety Mińsk (Białoruś),

Młodzieżowy Chór „AKSION” Soboru św. Mikołaja Białystok (Polska)

nagrody specjalne:

Męski Chór Parafii Rosyjskiej Londyn (Anglia),

Kameralny Chór Żeński „św. Jan Złotousty” Warna (Bułgaria)

Chóry Inne

I miejsce

Chór Męski „KAIROS” - Lublin

wyróżnienia:

Chór Kameralny Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej -Hajnówka,

Chór Akademii i Seminarium Duchownego Kijowsko-Pieczerskiej Ławry - (Ukraina)

nagroda specjalna

Dziecięco-Młodzieżowy Chór „WDOCHNOWIENIJE” - Orsza (Białoruś)

Chóry Akademickie

I miejsce ex-eaquo:

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego - Warszawa

Akademicki Chór „LICEUM” Kragujevac (Serbia i Czarnogóra)

Chóry Zawodowe

I miejsce ex-eaquo:

Kameralny Filharmonii Charkowskiej Charków (Ukraina)

Państwowy Chór Akademicki Radia i Telewizji Białorusi Mińsk (Białoruś)

nagroda specjalna

Chór Bizantyjski Edukacyjnego Stowarzyszenia Muzykologicznego - Ateny (Grecja)

Nagroda Specjalna

Chór Prawosławnego Seminarium Duchownego Warszawa

Chór Kameralny „ICHOS” Centrum Kultury Prawosławnej Białystok

Wyróżnienia

dla dyrygentów

p. Irina Bogdanovitch - Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa

p. Ewa Barbara Rafałko – Chór Kameralny Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej - Hajnówka

p. Anna Cyrkun – Młodzieżowy Chór Parafii Św. Jerzego – Białystok

p. Miloje Nikoli - Akademicki Chór „LICEUM” Kragujevac (Serbia i Czarnogóra)

p. Jekatierina Bondariewa - Dziecięco-Młodzieżowy Chór „WDOCHNOWIENIJE” Orsza (Białoruś)

dla solistki

p. Syłzicę Mikołową (sopran) z chóru „Święty Jan Złotousty” z Warny

Galeria