Historia

Laureaci 2010

Chóry Parafialne Miejskie

I miejsce

Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim

II miejsce ex-eaquo:

Młodzieżowy Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania z Białegostoku,

Katedralny Chór Soboru Św. Trójcy w Hajnówce

III miejsce ex-eaquo:

„Wołyńskie Dzwony” z Łucka na Ukrainie,

Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Bielska Podlaskiego

wyróznienia:

Mieszany Chór Cerkiewny „Hadži Ruyim” Valijewo (Serbia),

Chór Diecezjalny Św. Sofronij Biskup Uraczanski Vraca (Bułgaria)

Chóry Dziecięco-młodzieżowe

I miejsca nie przyznano

II miejsce ex-eaquo:

Chór Dziewcząt Dziecięcej Prawosławnej Szkoły Muzycznej przy Cerkwi Zaśnięcia NMP Krasnogorsk (Rosja),

Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej

III miejsce

Chór „Zaranoczka” Parafii Prawosławnej św. Apostoła Jakuba Alfeusza w Łosince

Chóry Akademickie

I miejsce

Chór Kameralny Uniwersytetu Pedagogicznego w Woroneżu (Rosja)

II miejsca nie przyznano

III miejsce ex-eaquo:

Akademicki Chór „Bel Canto” Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii z Olsztyna,

Chór Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Proszowskiego z Proszowa (Słowacja)

Chóry Zawodowe

I miejsce

Zespół Żeński Monasteru Św. Gegarda z Erewania (Armenia)

II miejsca nie przyznano

III miejsce

Chór Męski Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Sił zbrojnych Republiki Białorusi – Mińsk (Białoruś)

wyróżnienie

Chór „Filokalia” z Pragi (Czechy)

Chóry Inne

I miejsca nie przyznano

II miejsca nie przyznano

III miejsce

Dziecięco- Młodzieżowy Chór „Miełodija” z Orszy na Białorusi

wyróżnienia:

Chór Nauczycielski „Barwy” – Rowno (Ukraina)

Chór Kameralny „Vesperascit” z Warszawy

Grand Prix

Chór Dziecięco-młodzieżowy Soboru Przemienienia Pańskiego w Winnicy na Ukrainie

Wyróżnienia

dla dyrygentów

dyrygent Chóru Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim - Ireneusza Ławreszuka

dyrygent Chóru Kameralnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Woroneżu – Borysa Jarkina

dyrygentka Chóru Dziecięco – Młodzieżowego Soboru Przemienienia Pańskiego w Winnicy na Ukrainie – Natalii Kremieniuk

Galeria