Historia

Laureaci 2012

Chóry Inne

I miejsce ex-eaquo:

Chór Duchowieństwa Diecezji Grodzieńskiej - (Białoruś),

Chór Duchowieństwa Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej - Redeuts' (Rumunia)

II miejsce

Chór Metropolitalny Cerkwi Prawosławnej Ziem Czeskich i Słowackich - Preszow (Słowacja)

III miejsce

Zespół Wokalny VESPERASCIT - Warszawa (Polska)

wyróżnienie

Chór Męski Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Sił Zbrojnych Republiki Białorusi - Białoruś

Chóry Parafialne Polskie

I miejsce

Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP - Bielsk Podlaski (Polska)

II miejsce ex-eaquo:

Chór Młodzieżowy Parafii Katedralnej św. Mikołaja - Białystok (Polska)

Chór "AKSION" Parafii Katedralnej św. Mikołaja - Białystok (Polska)

III miejsce

Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy - Hajnówka (Polska)

wyróżnienia:

Chór Parafii Prawosławnej św. Apostołów Piotra i Pawła - Siemiatycze (Polska)

Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja - Drohiczyn (Polska)

Chóry Dziecięco-młodzieżowe

I miejsca nie przyznano

II miejsca nie przyznano

III miejsce

Chór Dziecięco-Młodzieżowy "WOSKLIKNOWIENIJE" - Hajnówka (Polska)

wyróżnienie

Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP - Bielsk Podlaski (Polska)

Chóry Parafialne Zagraniczne

I miejsca nie przyznano

II miejsce

Chór "SWIETILEN" Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP - Wilno (Litwa)

III miejsca nie przyznano

Wyróżnienia Indywidualne

dla dyrygentów:

dyrygent Chóru Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP (Bielsk Podlaski, Polska) – Ireneusz Ławreszuk

dyrygent Chóru "SWIETILEN" Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP (Wilno, Litwa) – Wadim Maszyn

dyrygent Chóru Ducvhowieństwa Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej (Redeuts', Rumunia) – Owidiu Foka

Galeria