Historia

Laureaci 2019

Chóry Parafialne Wiejskie

I miejsce

Chór Parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie (Polska)

II miejsce

Chór Parafii Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych (Polska)

III miejsca nie przyznano

Chóry Parafialne Miejskie

I miejsce

Fiński Prawosławny Chór Kameralny, Helsinki (Finlandia)

II miejsce

Chór Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Wołkowysku (Białoruś)

III miejsce ex-aequo:

Zespół Wokalny „Cantus Delicium”, Pyrzyce (Polska),

Chór Angelos Parafii Prawosławnej św. Ducha w Białymstoku (Polska)

wyróżnienie

Arcybiskupi Chór Monasteru Św. Ducha, Wilno (Litwa)

Chóry Dziecięco-młodzieżowe

I miejsce

Dziecięco-Młodzieżowy Chór „Wstriecza”, Mińsk (Białoruś)

II miejsce

Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy, Hajnówka (Polska)

III miejsce

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Hagia Sophia w Białymstoku (Polska)

Chóry Akademickie

I miejsce

Chór Kameralny „Crescendo”, Krzywy Róg (Ukraina)

II miejsce

Męski Chór Sankt- Petersburskiej Akademii Duchownej (Rosja)

III miejsce

Chór Studentów przy Prawosławnym Ośrodku Szkoleniowym, Smoleńsk (Rosja)

Chóry Inne

I miejsce

Męski Chór Logos, Ryga (Łotwa)

II miejsce

Zespół Wokalny „Świrel”, Mińsk (Białoruś)

III miejsce ex-aequo:

Chór „Jedinstvo” Kotor (Czarnogóra),

Chór „Bracia Baruch”, Belgradu (Serbia)

Grand Prix

Chór Kijowskiej Akademii Duchownej (Ukraina)

Wyróżnienia

za kultywowanie muzyki cerkiewnej

Zespół Wokalny "Capella Russica", Berlin (Niemcy)

za rozpowszechnianie tradycji śpiewu cerkiewnego

Chór "Majowy Kwiat", Mińsk (Białoruś)

Galeria