Historia 2023

LAUREACI

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

II miejsce Chór Parafii Prawosławnej Świętego Wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce – Siemianówka (Polska)

III miejsce Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Mielniku – Mielnik (Polska)

W kategorii chóry dziecięco – młodzieżowe:

II miejsce Chór dziecięcy Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce – Hajnówka (Polska)

III miejsce Chór dziecięcy Parafii Prawosławnej Świętego Apostoła Jana Teologa w Białymstoku – Białystok (Polska)

Wyróżnienie: Chór dziecięco – młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Dubinach – Dubiny (Polska)

W kategorii chórów parafialnych miejskich:

I miejsce exqo

Chór Katedralny Świętej Trójcy w Oulu – Oulu (Finlandia)

Chór Katedry Metropolitalnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie – Warszawa (Polska)

II miejsce Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim – Bielsk Podlaski (Polska)

III miejsce Katedralny Chór Soboru Zaśnięcia Bogurodzicy w Wilnie (Litwa)

Wyróżnienie: Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce – Hajnówka (Polska)

Nagroda specjalna: Chór Kaplicy Świętego Grzegorza Peradze w Warszawie – Warszawa (Polska)

za popularyzację i prezentacje prawosławnych śpiewów cerkiewnych w języku polskim

Chóry inne:

I miejsce Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej – Hajnówka (Polska)

II miejsce Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej ,,Grabarka” – Grabarka (Polska)

III miejsce Zespół Harmonika – Łotwa (Ryga)

Chóry akademickie:

I miejsce exqo

Chór Obilić – Belgrad (Serbia)

Chór Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza ,,Universitas” w Jassach – Jassy (Rumunia)

III miejsce

Chór Politechniki Białostockiej Polifonia – Białystok (Polska)

Nagroda dla Dyrygenta:

1. Ana Cosovic – dyrygent Chóru Obilic – Belgrad (Serbia)

Nagroda dla solistki:

1. Sabina Gurgu – solistka Chóru Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza ,,Universitas” w Jassach – Jassy (Rumunia)

TRANSMISJE ONLINE

Koncert Inauguracyjny

I dzień przesłuchań konkursowych

II dzień przesłuchań konkursowych

Ogłoszenie wyników

Koncert Galowy

GALERIA