Historia

Laureaci 2023

Chóry Parafialne Wiejskie

II miejsce

Chór Parafii Prawosławnej Świętego Wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce – Siemianówka (Polska)

III miejsce

Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Mielniku – Mielnik (Polska)

Chóry Dziecięco - Młodzieżowe

II miejsce

Chór dziecięcy Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce – Hajnówka (Polska)

III miejsce

Chór dziecięcy Parafii Prawosławnej Świętego Apostoła Jana Teologa w Białymstoku – Białystok (Polska)

wyróżnienie

Chór dziecięco – młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Dubinach – Dubiny (Polska)

Chóry Parafialne Miejskie

I miejsce ex-aequo:

Chór Katedralny Świętej Trójcy w Oulu – Oulu (Finlandia)

Chór Katedry Metropolitalnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie – Warszawa (Polska)

II miejsce

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim – Bielsk Podlaski (Polska)

III miejsce

Katedralny Chór Soboru Zaśnięcia Bogurodzicy w Wilnie (Litwa)

wyróznienie

Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce – Hajnówka (Polska)

nagroda specjalna

Chór Kaplicy Świętego Grzegorza Peradze w Warszawie – Warszawa (Polska) - za popularyzację i prezentacje prawosławnych śpiewów cerkiewnych w języku polskim

Chóry Inne

I miejsce

Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej – Hajnówka (Polska)

II miejsce

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej ,,Grabarka” – Grabarka (Polska)

III miejsce

Zespół Harmonika - Łotwa (Ryga)

Chóry Inne

I miejsce ex-aequo

Chór Obilić – Belgrad (Serbia)

Chór Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza ,,Universitas” w Jassach – Jassy (Rumunia)

III miejsce

Chór Politechniki Białostockiej Polifonia – Białystok (Polska)

nagroda dla dyrygenta

Ana Cosovic – dyrygent Chóru Obilic – Belgrad (Serbia)

nagroda dla solistki

Sabina Gurgu – solistka Chóru Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza ,,Universitas” w Jassach – Jassy (Rumunia)

Nagrania

Galeria