Historia

Laureaci 2021

Chóry Parafialne Wiejskie

I miejsce ex-aequo:

Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego. Fasty, Polska.

Chór „Harmoń” Parafii Prawosławnej Świętego Apostoła Jakuba. Łosinka, Polska.

II miejsca nie przyznano

III miejsce ex-aequo:

Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Werstok, Polska.

Chór Parafii Prawosławnej Św. Wlkm. Jerzego. Siemianówka, Polska.

Chóry Parafialne Miejskie Polskie

I miejsce:

Katedralny Chór Parafii Wojskowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego św. Jerzego Zwycięscy. Warszawa, Polska.

II miejsce ex-aequo:

Chór Prawosławnej Katedry Św. Aleksandra Newskiego. Łódź, Polska.

Chór im. ŚW. Romana Melodosa Parafii Prawosławnej Hagia Sophia. Warszawa, Polska.

III miejsce

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego. Siemiatycze, Polska.

Chóry Parafialne Miejskie Zagraniczne

I miejsce:

Metropolitalny Chór Katedralny Soboru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Charków, Ukraina.

II miejsce:

Chór Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja. Irpień, Ukraina.

II miejsca nie przyznano

Chóry Dziecięco-młodzieżowe

I miejsce:

Chór Dziecięco-młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sophia. Białystok, Polska.

II miejsce:

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Soboru Św. Trójcy. Hajnówka, Polska.

III miejsce

Chór Młodzieżowy Parafii Św. Jana Klimaka. Warszawa, Polska.

Chóry Inne

I miejsce

Męski Kameralny Zespół Wokalny „Pathos”. Białystok, Polska.

II miejsce

Zespół „Armonia”. Białystok, Polska.

III miejsce

Chór Młodzieżowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Płock, Polska.

Chóry Akademickie

I miejsce

Chór Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium. Kijów, Ukraina.

II miejsce

Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia”. Warszawa, Polska.

GRAND PRIX

Kameralny Chór ,,Sofia’’- Kijów (Ukraina)

Nagroda specjalna

Ryski Prawosławny Chór Kameralny „Błagowiest”. Ryga, Łotwa. Dyrygent: Aleksandr Brandavs.

Wyróżnienie za poszukiwania repartuarowe

Chór Parafii Prawosławnej Hagia Sophia Białystok, Polska. Dyrygent: Andrzej Tokajuk.

Nagrania

Galeria