Katedralny Chór Parafii Wojskowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego pw. św. Jerzego Zwycięzcy

Warszawa, Polska. Dyrygent: ks. diakon podporucznik Tomasz Pieczarka. Kategoria: Chóry parafialne miejskie.

Chór powstał w roku 2004, w momencie otwarcia pierwszej w Polsce prawosławnej kaplicy wojskowej pw. św. kapłana męczennika Bazylego (Martysza). Od marca 2018 roku funkcjonuje przy Warszawskiej Katedralnej Parafii Wojskowej pw. św. Jerzego Zwyciężcy. Poza śpiewaniem podczas nabożeństw chór ma za zadanie reprezentować Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego występując podczas koncertów i uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym, które organizowane są przez instytucje wojskowe, jednostki organizacyjne służb mundurowych i korpusu dyplomatycznego oraz instytucje cywilne.

Zespół dwukrotnie, w roku 2005 i 2007, występował podczas Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, gdzie prezentuje się cyklicznie, w roku 2007 chór otrzymał Grand Prix. Wielokrotnie występował również na Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach.

Repertuar:

  1. Błażen muż –  opr. W. Gan
  2. Swietie tichij – opr. A. Owdow
  3. Czto Tia nareczem prorocze – stichira na litii, opr. A. Tretiakow
  4. Dusze moja – muz. S. Segal
  5. Kondakion niedzieli o synu marnotrawnym – muz. P. Czesnokow, opr. I. Walajew
  6. Kandakion świętego apostoła Andrzeja –muz. I. Walajew
  7. Wo carstwii Twojem – muz. diak. S. Trubaczow
  8. Dostojno jest – stołpowogo raspiewa – w opr. A. Tretiakow