Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Zostało powołane w 2002 roku. W działalność organizacji zaangażowane są osoby, które od lat wspierają przedsięwzięcie w kwestiach organizacyjnych, merytorycznych.  Jego główny cel skupia się na propagowaniu muzyki cerkiewnej poprzez organizację festiwalu,  jak też inicjowanie mniejszych wydarzeń tj. warsztaty, koncerty chórów, wystawy nawiązujące tematyką do śpiewu cerkiewnego, prawosławia.

Nad całością organizacji wydarzenia czuwa Biuro Festiwalowe, odpowiedzialne za kwestie logistyczne, kontaktu z chórami, promocję festiwalu. Mieści się przy ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego 15.