Męski Kameralny Zespół Wokalny ”Pathos”

Białystok, Polska. Dyrygent: Michał Uścinowicz. Kategoria: Chóry inne.

Męski zespół kameralny „Pathos” powstał w 2018 roku. Pathos z języka greckiego oznacza pasję. W przypadku członków zespołu jest to pasja do muzyki cerkiewnej i właśnie ona połączyła ich w chór. Chórzyści wywodzą się z różnych białostockich parafii, a  mimo to znajdują wolny czas, aby budować nowe męskie brzmienie na białostocczyźnie. Zespół współpracuje z serwisem „Cerkiew.pl”, a także z Fundacją „Oikonomos”. Jego śpiew najczęściej można usłyszeć w Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku, a także w parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu.

Repertuar:

  1. Chwalitie imia Hospodnie – znamiennyj raspiew, opr. P. Czesnokow
  2. Bogorodice Diewo – muz. diak. S. Trubaczow
  3. Swietie tichij – mel. wałaamska, opr. archimandryta Matfiej
  4. Anhieł wopijasze – muz. M. Musogrskij, opr. archmandryta Matfiej
  5. Czertoh Twoj – melodia kijowska, opr. M. Kotogarow
  6. S nami Boh – muz. ks. W. Zinowiew