Męski Zespół Wokalny „Doros”

Moskwa, Rosja. Dyrygent: Konstantin Sienczenko. Kategoria online.

Męski Zespół Wokalny „Doros” rozpoczął swoją działalność 2 lipca 2002 roku. Powstał on z inicjatywy absolwentów oraz ówczesnych studentów wydziału dyrygentury chóralnej Konserwatorium im. M.I. Glinki w Niżnim Nowgorodzie. Od samego początku działalności zespołu jego patronem jest Muzeum Historyczne Miasta Moskwa, zaś obecną jego siedzibą jest Muzeum „Pokrowskij Sobor” w cerkwi  Wasyla Błogosławionego na Placu Czerwonym w Moskwie. Męski Zespół Wokalny „Doros” jest zespołem świeckim, którego zadaniem jest między innymi zachowanie profesjonalnej tradycji wokalnej śpiewu cerkiewnego. Zespół realizuje ten cel prezentując swoją twórczość szerokim i bardzo zróżnicowanym kręgom odbiorców poprzez wydawnictwa muzyczne oraz koncertując. W 2020 r. „Doros” zdobył Grand Prix festiwalu „Kołożskij Błagowiest” w Grodnie oraz II nagrodę podczas XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

  1. S nami Boh – ks. W. Zinowjew
  2. Na niebo oczy puszczaju  – muz. A. Tretiakow, antyfona jutrzni ton 2, opr. M. Kotogarow
  3. Lubow’ swiataja – muz. G. Swiridow, opr. K. Sienczenko
  4. Swysze prorocy – stichira  jutrzni soboty akatystu, M. Balakirjew, opr. K. Sienczenko
  5. Obnowlajsia Nowyj Ijerusalimie – koncert paschalny, S. Dawydow, opr. K. Sienczenko
  6. Sowiet prewiecznyj – muz. P. Czesnokow
  7. Kirie eleison – patr. Eliasz II, opr. W. Chmieliewa