Metropolitarny Chór Katedralnego Soboru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy

Charków, Ukraina. Dyrygent: Julija Woskobojnikowa. Kategoria: Chóry parafialne miejskie.

Metropolitarny Chór Katedralnego Soboru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy ma długą historię. Na przestrzeni lat dyrygowało nim wielu  znanych dyrygentów i kompozytorów, m.in. Iwan Turowierow, Daniił Miłodan, ks. prot. Grigorij Dmitrijew, ks. prot. Antonij i Nikołaj Tsololo. W obecnym składzie chór działa od sierpnia 2019 roku. Prowadzi on aktywną działalność koncertową, a w repertuarze posiada muzykę sakralną różnych epok i gatunków, w tym kompozycje współczesnych kompozytorów ukraińskich. W 2021 r. chór zdobył I nagrodę I Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im. W. Rowdo.

Za pulpitem dyrygenckim odnowionego składu chóru stoi doktor sztuki, docent katedry dyrygentury chóralnej i śpiewu akademickiego Państwowej Charkowskiej Akademii Kultury, wykładowca działu dyrygentury Seminarium Duchownego w Charkowie –  Julija Woskobojnikowa.

Repertuar:

  1. Otcze nasz – muz. N. Kiedrow
  2. Błahosłowi dusze moja, Hospoda – Psalm 103, muz. W. Borisenko
  3. Diewa dnies’ – kondakion święta Opieki Matki Bożej, muz. I. Denisowa
  4. Nie rydaj Mienie, Mati – muz. S. Samusienko
  5. Chwalitie Imia Hospodnie – muz. E. Juniek
  6. Tiebie, Boha, chwalim – muz. D. Bortnianskij
  7. Snihowa koliadka – muz. W Morozow, opr. J. Woskobojnikowa
  8. Dobryj weczir, liudi – L. Gorow, opr. Ks prot. Fiodor i J. Woskobojnikowyje
  9. Tak dano mnoho – muz. M. Warszyckij