Młodzieżowy Chór Cerkiewny „Branko”

Nisz, Serbia. Dyrygent: Jovana Mikic. Kategoria: Chóry dziecięco – młodzieżowe

Młodzieżowy chór cerkiewny „Branko” powstał w 1995 r. Od tamtej pory regularnie bierze on udział zarówno w cerkiewnych jak i świeckich uroczystością miasta Nisz. Uczestnictwo młodzieży w życiu chóru polega nie tylko na nauce śpiewu i opanowywaniu repertuaru, lecz także na pogłębianiu wiedzy o wierze prawosławnej. Na repertuar chóru składają się głównie kompozycje sakralne kompozytorów serbskich i rosyjskich, poczynając od utworów średniowiecznych po współczesne, które zgodnie z prawosławną tradycją wykonywane są a capella. Z akompaniamentem instrumentalnym chór wykonuje natomiast szeroki wachlarz utworów zaczerpniętych z bogatego bałkańskiego folkloru.

Chór „Branko” ma na swoim koncie wiele występów w kraju i za granicą. Miał on okazję prezentować się w Grecji, Bułgarii, Polsce, Austrii, Włoszech, Białorusi gdzie był wielokrotnie nagradzany podczas chóralnych festiwali. Jednym z bardziej prestiżowych występów chóru był udział w 2016 r. w Międzynarodowym Festiwalu Paschalnym w Moskwie. Od 1995 roku, chórem dyryguje jego założycielka – Jovana Mikic.

Repertuar:

  1. Kirie eleison, Aksion estin, Pasa pnoi – muz. Isaia Srbin, XV w.
  2. Jedinorodnyj Synie – muz. K. Stankowicz
  3. Fragment akatystu do Bodurodzicy – muz. S. Mokranjac
  4. Miłosierdija dwiery – muz. A. Kastalskij
  5. Wsio premudro sotworył Boże – muz. J. Milutinowicz
  6. Kratima – mel. atoska, opr. J. Milutinowicz