Zespół „Armonia”

Białystok, Polska. Dyrygent: Aleksandra Szymaniuk. Kategoria: Chóry inne.

Zespół ,,Armonia” powstał z inicjatywy dyrygentki Aleksandry Szymaniuk i działa od 2018 roku. Tworzą go głównie uczennice, studentki oraz młodzież pracująca. Zespół bierze czynny udział we wszelkiego typu nabożeństwach oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez Cerkiew i środowiska prawosławne, takich jak Święte Liturgie, Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce czy kolędowanie. Jest to chór prężnie działający, otwarty na współpracę z innymi chórami oraz instytucjami.

Repertuar:

1. Priiditie ubłażym Iosifa – muz. P. Czesnokow

2. Ikos Paschy – opr. Michaela Fortunato

3. Swiatyj Boże – mel. Irmologionu Supraskiego

4. Psalm 103 – muz. hieromnich Nafanaił  (Boczkało)

5. Świetie Tichij – muz. ks.diak. S. Trubaczow