Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia”

Warszawa, Polska. Dyrygent: Miłosz Bogić. Kategoria: Chóry akademickie

Powstały w 2016 roku, jako Zespół Wokalny „muzyka.cerkiew.pl” chór Varslavia od pięciu lat realizuje swój główny cel, jakim jest promocja muzyki cerkiewnej poprzez wykonawcze uwydatnianie jej walorów duchowych i artystycznych. Pracuje pod kierownictwem dyrygenta chóralnego i reżysera dźwięku Miłosza Bogicia. Od 2017 roku zespół działa pod patronatem Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.  Zespół ma na swoim koncie liczne projekty, koncerty i występy. W maju 2017 roku  wziął udział w XXXVI Międzynarodowym Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”, zdobywając III miejsce w kategorii chórów akademickich. W 2019 roku na zaproszenie chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Branko” z Serbii, wystąpił na VI Międzynarodowym Festiwalu „Muziczki Edikt” w Niszu, w Serbii, na którym zaprezentował się przed publicznością z całego świata. W 2020 roku zespół wydał pierwszą, świąteczną płytę „Z Betlejem Nowina”, na której znalazły się prawosławne hymny Bożego Narodzenia oraz kolędy państw Europy Środkowo-Wschodniej i Gruzji.             

Repertuar:

  1. Modlitwa Jezusowa – muz. A. Schnittke
  2. Błażenni jaże izbrał – muz. M. Berezowskij
  3. Pokajanija otwierzi mi dwiery – muz. G. Łapajew
  4. Na rekach wawiłonskich – znamiennyj raspiew, opr. A. Nikolskij
  5. Pryiditie ubłażym Iosifa – muz. P. Czesnokow
  6. Woskresienije Twoje Chrystie Spasie  –  opr. D. Sajapin
  7. Shen Khar Venakhi – wielogłos gruziński XII w.
  8. Anhieł wopijasze – muz. P. Czajkowski
  9. Na mnogaja leta – opr. E. Smirnowa